Періодичні видання

 

Список вітчизняних та зарубіжних періодичних видань
наукової бібліотеки ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
у 2015 р.

ЖУРНАЛИ :

  

1. Альма матер (Вестник высшей школы)

2. Бібліотечний форум

3. Бюлетень вищої атестаційної комісії

4. Вища освіта України

5. Вища школа

6. Вопросы психологии

7. Высшее образование в России

8. Директор школи, ліцею, гімназії

9. Дистанционное и виртуальное обучение

10. Довідник кадровика

11. Инновации в образовании

12. Інформаційний збірник та коментарі МОНмолодьспорту України

13. Кадровик України

14. Методист

15. Мир образования – образование в мире

16. Народное образование

17. Освіта і управління

18. Педагогіка

19. Педагогическое образование и наука

20. Педагогическая диагностика

21. Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України

22. Практика управління закладом освіти

23. Практична психологія та соціальна робота

24. Професійно-технічна освіта

25. Психологический журнал

26. Рідна школа

27. Секретар-референт

28. Философия образования

29. Шлях освіти

30. Экономика образования

  

ГАЗЕТИ :

 

1. Баланс-бюджет

2. Все про бухгалтерський облік

3. Дзеркало тижня

4. Методист

5. Освіта

6. Освіта України

7. Педагогічна газета

8. Праця і зарплата

9. Урядовий кур’єр

10. Шкільна бібліотека плюс