Статті науковців УМО у педагогічній пресі

  1. Отич О.М. Консорціум закладів післядипломної освіти або як впроваджують результати наукових досліджень, виконаних у ДВНЗ «Університет  менеджменту освіти» НАПН України, в системі післядипломної освіти / Олена Отич // Освітa. – № 3-4, (5698-5699).  – 20-27 січня 2016 р. – С. 4.
  2. Отич О.М.Результати досліджень ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» / Олена Отич // Педагогічна газета, № 1 (251) – січень-лютий  2016 р. – С. 5.
  3. Отич О.М.Співпраця з проектним бюро «КulturKontakt» / Олена Отич, Наталія Кривонос // Педагогічна газета, № 4 (254). – липень-серпень  2016 р. – С. 6.
  4. Олена Отич: виховати справжнього громадянина, патріота України можна лише через Серце, Душу, Любов /  Лідія Рапіна, Олена Солодовнік // Педагогічна газета, № 5 (255). – вересень-жовтень  2016 р. – С. 5.
  5. Отич О.М.Як рівні з рівними: співпраця закладів ППО і членів Українського відкритого університету післядипломної освіти заради майбутнього дітей з особливими потребами /  Олена Отич, Світлана Макаренко, Анна Науменко // Освітa. – № 47, (5741).  – 9 – 16 листопада 2016 р. – С. 11.
  6. Отич О.М.Українському відкритому університету післядипломної освіти – один рік / Віктор Олійник, Олена Отич //Педагогічна газета, № 6 (256). – листопад-грудень  2016 р. – С. 8.
  7. Отич О.М.Використання інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивному освітньому середовищі / Олена Отич //Педагогічна газета, № 6 (256). – листопад-грудень  2016 р. – С. 8.
  8. Олійник В., Отич О. Українському відкритому університету післядипломної освіти – один рік // Педагогічна газета.  2016.  № 6(256), листопад-грудень.  С. 5.
  9. Отич О. М., Рапіна Л., Солодовнік О. Виховати справжнього громадянина, патріота України можна лише через Серце, Душу, Любов // Педагогічна газета.  2016.  № 5(255).  С. 5.