мета і завдання

Метою створення та функціонування відділу є здійснення аналізу сучасних тенденцій розвитку вищої освіти в умовах формування європейської науково-освітньої мережі й транснаціонального інтелектуального простору для інтернаціоналізації вищої освіти в Україні та формування стратегії інтеграції Університету в світовий науковий та освітній простори.

Процес інтернаціоналізації має бути спрямованим, з одного боку, на інтеграцію міжнародної компоненти в систему вищої освіти, а з іншого – на експорт освітніх послуг для забезпечення участі Університету в міжнародних науково-освітніх мережах.

ЗАВДАННЯ:

 • підтримка та встановлення нових партнерських зв’язків із зарубіжними університетами, спрямованих на розробку та впровадження спільних науково-навчальних проектів, зокрема, програм подвійних дипломів, стажування та спільного керівництва науковими дослідженнями;
 • організація і проведення науково-практичних та освітніх заходів, спрямованих на розвиток університетської мобільності та реалізацію міжнародних проектів;
 • створення та забезпечення ефективного функціонування інформаційного простору щодо міжнародної діяльності структурних підрозділів Університету;
 • співпраця із структурними підрозділами Університету щодо організації ефективної системної роботи з реалізації основних напрямів міжнародної діяльності;
 • експертна оцінка аплікаційних пакетів документів співробітників і здобувачів вищої освіти для участі у програмах міжнародної мобільності та конкурсних проектах;
 • сприяння в організації стажування за кордоном науково-педагогічних, педагогічних працівників Університету і здобувачів вищої освіти;
 • сприяння підвищенню іноземної мовленнєвої компетентності здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних, педагогічних працівників та співробітників Університету шляхом організації майстер-класів, семінарів, вебінарів онлайн курсів тощо;
 • організація та участь у міжнародних науково-практичних та освітніх заходах (конференціях, круглих столах, семінарах, симпозіумах, інформаційних днях тощо);
 • участь в організації прийому іноземних громадян на навчання за акредитованими напрямами/спеціальностями, контроль за наявністю всіх необхідних документів, оформлення контрактів на навчання в Університеті (спільно з відділом підготовки іноземних громадян до вступу у ВНЗ);
 • здійснення організаційно-правової підтримки іноземців, які прибули на навчання до Університету;
 • здійснення організаційного супроводу участі співробітників структурних підрозділів Університету в міжнародних проектах, конкурсах на здобуття грантів, стипендій тощо.