мета і завдання

Завдання відділу:

 • Організація та проведення міжнародного педагогічного обміну в рамках освітніх програм, проектів, встановлення відповідно до чинного законодавства прямих зв’язків з міжнародними організаціями та освітніми закладами з питань післядипломної педагогічної освіти.
 • Координація міжнародної діяльності регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти в рамках Консорціуму закладів ППО з питань навчального, науково-методичного супроводу підвищення кваліфікації педагогічних та управлінських кадрів.
 • Підготовка проектів угод щодо співробітництва з провідними іноземними закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, асоціаціями, громадськими об’єднаннями інших країн відповідно до чинного законодавства України.
 • Діяльність з організації конкурсів на здобуття грантів з метою проведення науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах.
 • Організація обміну навчальною, науково-методичною літературою, інформаційними системами, електронними базами даних з іноземними та вітчизняними вищими навчальними закладами.
 • Розроблення методичних рекомендацій з обміну досвідом післядипломної педагогічної освіти щодо проектної діяльності та проведення навчальних, науково-методичних заходів: науково-практичних та науково-методичних семінарів, тренінгів із цих проблем з залученням регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти.
 • Пропагування науково-методичної діяльності Університету серед потенційних зарубіжних партнерів у сфері питань післядипломної педагогічної освіти.
 • Організація проведення переговорів з іноземними партнерами з питань, що становлять взаємний інтерес.
 • Організація міжнародних зустрічей, семінарів, конференцій з основних питань післядипломної педагогічної освіти.
 • Здійснення організаційної роботи щодо участі Університету у конкурсах міжнародних проектів.
 • Впровадження в практику роботи щодо співробітництва з національними і міжнародними науково-дослідними центрами, інститутами, організаціями, які займаються проблемами безперервної освіти дорослих.
 • Участь у розробленні науково-методичної та навчальної літератури та методичних рекомендацій щодо впровадження досвіду іноземних закладів вищої освіти з основних питань післядипломної педагогічної освіти.
 • Створення робочих груп, організація підготовки науково-методичного забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти з питань міжнародної діяльності та проведення міжнародних тренінгів з питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників з залученням регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти.

Проектна діяльність:

 • Налагодження зв’язків з посольствами країн-партнерів з питань вивчення досвіду іноземних закладів післядипломної педагогічної освіти.
 • Установлення зв’язків з іноземними закладами вищої освіти, міжнародними організаціями, фондами з метою вивчення та обміну досвіду освіти у сфері післядипломної педагогічної освіти.