Відділ міжнародного співробітництва

Відділ здіснює організацію та проведення міжнародного педагогічного обміну в рамках освітніх програм, проектів, встановлює відповідно до чинного законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми закладами з питань післядипломної педагогічної освіти.

Щороку розширюється географія міжнародної діяльності Університету, що передбачає співробітництво із зарубіжними науковими центрами та закладами освіти, участь у реалізації міжнародних програм і проектів, серед яких: програма Розвитку ООН (ПРООН), «Впровадження гендерної освіти в систему підвищення кваліфікації педагогічних кадрів», Українсько-канадський проект «Навички для працевлаштування», програми RITA (Regions in Transition), Швейцарсько-український проект «Розвиток громадських компетентностей в Україні», міжнародний проект «Професіоналізація вчителів дорослих в Україні» (DVV International), проект «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні» у співпраці з Проектним бюро «Культур Контакт» Австрія; Українсько-корейський проект з Міжнародним інститутом розвитку інтелекту (Південна Корея), Українсько-польський проект за грантом «Еразмус+» за напрямом КА1 «Навчальна (академічна) мобільність» тощо.

Науково-педагогічні працівники та студенти є активними учасниками низки міжнародних проектів: спільного проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міністерства освіти і науки України «Рівний доступ до якісної освіти», проекту «Стратегія реформування освіти в Україні»;проекту «Модернізація системи управління освітою в Україні: дорожня карта реформ».

Мета і завдання

Склад

Документація

Контакти