АНКЕТА для слухачів курсів підвищення кваліфікації Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Анкета-відгук слухача про роботу куратора-тьютора Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

АНКЕТА-ВІДГУК СЛУХАЧА Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»