Кафедра відкритих освітніх систем та ІКТ

Кафедра відкритих освітніх систем та ІКТ є навчальним і науковим підрозділом Інституту.
Створена в 2002 р. як кафедра дистанційного навчання, в 2004 р. була перейменована в кафедру систем відкритої освіти, з травня 2010 року - кафедра дистанційної освіти Інституту відкритої освіти УМО НАПН України. З лютого 2014 року - кафедра відкритих освітніх систем та ІКТ.

Основні напрями науково-освітньої діяльності кафедри

У сфері євроінтеграції

 • Аналіз стану, тенденцій, проблем та перспектив євроiнтеграцiї з позиції Болонського процесу та інформація про них педагогічній громадськості під час освітньої діяльності (курсової підготовки, науково-практичних семінарів тощо)

У сфері дистанційного навчання

 • Дослідження основ теорії та практики дистанційного навчання в післядипломній освіті; науково-методичний супровід впровадження дистанційного навчання в освітню діяльність інститутів післядипломної педагогічної освіти; підготовка спеціалістів у сфері дистанційного навчання для інститутів ППО та органів державного управління освітою; планове підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів за очно-дистанційною формою навчання.

Навчальна робота кафедри

Проведення занять за:

 • темами навчального модуля “Відкрита освіта та дистанційне навчання” в усіх навчальних групах слухачів факультету підвищення кваліфікації;
 • дисципліною “Розвиток системи освіти в Україні та країнах світу” зі студентами факультету менеджменту і психології в навчальних групах бакалаврів, спеціалістів і магістрів;
 • спецкурсом за вибором “Застосування комп’ютерних і телекомунікаційних технологій в дистанційному навчанні”;
 • за програмами підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів (менеджерів) ДН для системи післядипломної педагогічної освіти.

Кураторство в навчальних групах слухачів різних категорій факультету підвищення кваліфікації для апробації різноманітних аспектів дистанційного навчання.

 Участь у підготовці (підвищені кваліфікації) різних категорій педагогічних працівників відповідно з договорами про спільну діяльність у сфері ДН і трудовими угодами.

 Методична робота кафедри спрямована на забезпечення належного рівня навчального процесу і включає розробку і підготовку до видання нормативних документів, навчальних і навчально-методичних посібників.

Науково-дослідницька діяльність кафедри
Наукова робота є одним з основних видів діяльності кафедри, в межах якої проводяться фундаментальні i прикладні дослідження з проблем дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті, а саме:

 • проведення наукових досліджень з актуальних напрямів спеціальних дисциплін i проблем, що відповідають профілю кафедри;
 • підготовка монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей, доповідей на наукових конференціях тощо;
 • підготовка кандидатських та докторських дисертацій;
 • розгляд та рецензування дисертацій та наукових видань;
 • організація i керівництво науково-дослідницькою роботою студентів, слухачів.