Університет менеджменту освіти (далі - УМО) утворений 8 листопада 2007 р.   (Розпорядження Кабінету міністрів України від 8.11. 2007 р., № 969-р).

Університет менеджменту освіти має багату попередню історію.

Першим в Україні вищим навчальним закладом з післядипломної освіти був Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників народної освіти Міністерства освіти Української РСР (далі - ЦІПККПНРО), (Постанова Ради Міністрів і ЦК КП УРСР від 27.12.1952 р.). Директорами цього інституту були:

  • Томашевський Володимир Антонович (1953-1954 рр.);
  • Бондар Андрій Дмитрович (1954-1955 рр.);
  • Гуленко Іван Север'янович (1955-1968 рр.).

Постановою Ради Міністрів УРСР від 10.05.1962 р., № 523 ЦІПККПНРО перейменовано в Центральний інститут удосконалення вчителів Міністерства освіти УРСР (далі - ЦІУВ).

Директорами цього інституту були:

  • Нікітенко Василь Петрович (1968-1973 рр.);
  • Ніколаєнко Іван Власович (1974-1975 рр.);
  • Гончар Арсентій Данилович (1975-1979 рр.);
  • Жерносек Іван Пилипович (1979 -1992 рр.).

Українським інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти Міністерства освіти України (далі - УІПКККО) став у 1992 р. під керівництвом Мадзігона Василя Миколайовича.

З 1993 по 1999 р. ректором УІПКККО був Дробноход Микола Іванович. За його часів відбулася реорганізація УІПКККО в державну Академію керівних кадрів освіти (Постанова Кабінету Міністрів України № 526 від 29.05.1997 р.).

У 1999 р. Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07. ц.р., № 1327 було створено Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. Ректором було призначено Олійника Віктора Васильовича.

Олійник Віктор Васильович -  доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України є ректором Університету менеджменту освіти Академії педагогічних наук України.

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (далі - ЦІППО) є структурним підрозділом Університету менеджменту освіти Академії педагогічних наук України.

З 2010 по березень 2014 року директором Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України була Людмила Миколаївна Ващенко.