ВІДДІЛ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ППО

Відділ науково-методичного забезпечення та координації діяльності закладів ППО є структурним підрозділом Університету менеджменту освіти.

Статутом Університету, одним із головних напрямів його діяльності визначено здійснення координації діяльності регіональних навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти в межах ВГО «Консорціум закладів післядипломної педагогічної освіти» та Українського відкритого університету післядипломної освіти, зокрема:

Визначення пріоритетних напрямів спільної науково-методичної діяльності закладів післядипломної освіти в контексті збереження і розвитку післядипломної педагогічної освіти як самостійної освітньої галузі.

Налагодження спільної науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти на рівні теоретичних, психолого-педагогічних, адміністративних, загальнокультурних вимог часу, забезпечення їх чіткої взаємодії і взаємозв’язку на основі запровадження сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних технологій.

Розроблення тематики, організація, координація та проведення науково-методичних заходів Консорціуму, УВУПО, Університету в межах компетенції Відділу.

Накопичення, систематизація і поширення інформації з питань післядипломної педагогічної освіти, професійного розвитку, науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти в межах Консорціуму, УВУПО.

      

мета і завдання

склад

документація

контакти