мета і завдання

Відділ, як структурний підрозділ Університету, здійснює свою діяльність за такими напрямами:

  • забезпечення навчального процесу необхідною навчально-методичною літературою, інформаційними та організаційно-дидактичними матеріалами;
  • здійснення редакційної підготовки рукописів за розробками науковців, що рекомендовані до видання рішенням вченої та науково-методичної рад Університету;
  • редагування текстових матеріалів відповідно до вимог стандарту, забезпечення високоякісного поліграфічного виконання видань навчально-методичної літератури;
  • видання міжгалузевого науково-освітнього журналу «Післядипломна освіта в Україні», в якому висвітлюються результати теоретичних та практичних досліджень у сфері фахового вдосконалення спеціалістів різного профілю; запровадження нових технологій навчання, перекваліфікації, професійної адаптації до сучасних умов ринку праці; популяризуються продуктивні надбання навчальної практики в системі післядипломної освіти; подаються нормативно-правові засади діяльності у цій сфері;
  • видання збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти», перереєстрованого, оновленого та внесеного до переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних, психологічних наук та наук з держаного управління рішенням ДАК України у грудні 2016 року;
  • надання додаткових послуг відповідно до нормативних документів і законодавства України.