ЦЕНТР МЕРЕЖЕВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ТА НАУКОМЕТРІЇ


На сьогоднішній день наукометрії, як науці, відводиться важливе місце. Важливість цієї науки полягає у визначенні ефективності роботи вчених, та наукових установ в цілому, за допомогою певних методів, які базуються на проведенні статистичного аналізу наукометричних показників, моніторингу їх змінення. На основі цього аналізу виробляється стратегія розвитку наукової установи, яка спрямована на покращення якості наукових досліджень. Серед наукометричних показників в останній час найбільший інтерес представляє індекс цитування, індекс Хірша, як міра «значущості» ученого в науковому середовищі. Величина індексу визначається кількістю посилань на цю працю ( або прізвище) в інших джерелах. Тому важливим завданням є розповсюдження наукових праць та результатів досліджень у електронному науковому середовищі., щоб зробити їх більш доступними для вивчення.

Стратегія ДЗВО „Університет менеджменту освіти” в області наукометрії спрямована на підвищення вищезазначених показників, оприлюднення результатів наукових досліджень, розповсюдження інформації про діяльність Університету в освітньому та науковому просторі, забезпечення рівного доступу учасників освітнього процесу до наукових праць, навчальних та методичних матеріалів незалежно від місця їх знаходження за допомогою електронних технологій.

Саме ці важливі завдання виконує, створений в Університеті, Центр мережевих електронних освітніх ресурсів та наукометрії.

Центр здійснює оперативне розміщення інформації про діяльність Університету на офіційному веб-сайті, розповсюдження наукових праць науково-педагогічних працівників Університету в інформаційному освітньому просторі, контроль та аналіз змін наукометрічних показників з публікаційної активності  та цитувань науково-педагогічних працівників та визначає стратегію розвитку Університету, спрямовану на їх покращення.