Інформаційний дайджест

ПОРЯДОК подання рукописів на затвердження до науково-методичної ради УМО НАПН України

ПОРЯДОК видання навчальної, наукової, методичної та іншої літератури за авторською редакцією в УМО НАПН України

ВИМОГИ до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук

ВИМОГИ до наукової статті, опублікованої у фахових виданнях УМО

ЗРАЗОК оформлення рукопису, який подається на науково–методичну раду з подальшим редагуванням та друком

ЗРАЗОК оформлення програми нормативної навчальної дисципліни (МОН України)

РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо підготовки рукописів навчально-методичної літератури для надання грифу МОН України

ЗРАЗОК замовлення на друкування УМО

РУКОПИСИ, ЩО ОТРИМАЛИ ГРИФ МОН УКРАЇНИ

ЛІТЕРАТУРА ДАК