Документи, які повинні зберігатись в особовій справі аспіранта

До пакету документів, підготовлених під час вступу до аспірантури, додаються:

 1. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури та призначення наукового керівника.

 2. Угода про навчання в аспірантурі.

 3. Витяг з наказу про призначення стипендії (за держ.замовленням).

 4. Індивідуальний план роботи аспіранта.

 5. Витяг з протоколу кафедри про затвердження теми дисертації.

 6. Витяг з протоколу Вченої ради інституту про затвердження теми дисертації.

 7. Витяг з протоколу Координаційної ради з питань педагогіки та психології про затвердження теми дисертації.

 8. Звіт аспіранта про роботу в першому півріччі (кожного року навчання), затверджений на засіданні кафедри.

 9. Атестаційний лист за перше півріччя (кожного року навчання), затверджений науковим керівником, зав. кафедрою та проректором з наукової роботи.

 10. Звіт аспіранта за рік навчання, Атестаційний лист за рік навчання, атестація затверджена Вченою радою інституту.

 11. Витяг з наказу про переведення на наступний рік навчання..