14 квітня аспіранти активно долучились до ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «НАУКА І МОЛОДЬ – 2023: пріоритетні напрями глобалізаційних змін»

14 квітня аспіранти активно долучились до ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «НАУКА І МОЛОДЬ – 2023:  пріоритетні напрями глобалізаційних змін»

Працьювало шість секцій:

Секція 1. Управління закладами освіти та педагогіка вищої школи в умовах глобальних викликів

Організатор – кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП УМО.

Керівник секції –  д.пед.н., доц. Н. О. Приходькіна

Секретар секції – к.пед.н., доц. Т. А. Махиня

Секція 2. Спеціальна освіта та інклюзивне навчання: виклики та перспективи.

Організатор – кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП УМО

Керівник секції – –к.пед.н., доц. І. В. Новіцька

Секретар секції – к.пед.н. С.В.Штангей

Секція 3.Тренди, ризики та детермінанти соціально-економічного розвитку організації в умовах цифрової трансформації

Організатор – кафедра економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП УМО

Керівник секції – д.е.н., проф. В. В. Іванова

Секретар секції – к.е.н. О. А. Брусєнцева

Секція 4. Психологія нових можливостей: тренди наукової творчості сучасної молоді

Організатор – кафедра психології та особистісного розвитку ННІМП УМО

Керівник секції –к.психол.н., доц. Т. В. Чаусова

Секретар секції – ст. викл., методист, аспірантка Л. Я. Мухіна

Секція 5. Трансформація систем публічного управління та адміністрування і управління проєктами в умовах війни та поствоєнний період

Організатор – кафедра публічного управління і проектного менеджменту ННІМП УМО.

Керівник секції – к..держ.упр., доц. В. В. Мороз

Секретар секції – к.держ.упр. Шмагун А.В.

Секція 6. Пріоритетні напрями глобалізаційних змін у наукових дослідженнях молодих учених ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Організатор – аспірантура та докторантура ДЗВО УМО

Керівник секції – к.пед.н., доц. О. Л. Ануфрієва 

Секретар секції – голова Ради молодих вчених УМО, аспірантка, І. В. Марчук

 

Більше сорока аспірантів подали свої матеріали і презентували власні дисертаційні дослідження:

Окрема вдячність шановним:

аспірантці Дафні Максимов і

докторанту Сергію Горблюку за цікаві доповіді на пленарному засіданні.

Наснаги і творчих злетів усім