аспіранти третього курсу успішно склали Комплексний екзамен з фаху

29 квітня 2021 року аспіранти третього курсу  успішно склали Комплексний екзамен з фаху  і завершили опанування освітньої складової.  Аспіранти продемонстрували уміння виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично осмислювати та прогнозувати значущі психолого-педагогічні проблеми; системне розуміння сучасних освітніх викликів, майстерність в частині ефективного застосування методів дослідження, планування, розробки, реалізації комплексного процесу наукових досліджень; знання теоретико-методологічних основ та технології психолого-педагогічних досліджень; основ наукової організації праці, експериментальних форм науково-дослідної роботи; математичних методів статистичної обробки даних експерименту; працювати із сучасними бібліографічними і реферативними базами даних, а також наукометричними платформами; уміння презентувати результати власного наукового дослідження та інші компетентності.

Ми вітаємо аспірантів і групи забезпечення з вдалим і якісним завершенням чергового етапу підготовки здобувачів ступеня доктора філософії. Пишаємось вами