ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 053 ПСИХОЛОГІЯ»

2 листопада 2021 р. відбулося вручення дипломів докторів філософії за спеціальністю 053 Психологія» Оксані Павлюк та Катерині Балахтар за результатами захистів у спеціалізованих учених радах у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України ДФ 26.455.005 і ДФ 26.455.006. А також відповідно до набуття чинності наказу № 1017 Міністерства освіти і науки України від 27 вересня 2021 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу МОН України від 29 червня 2021 року № 735», на виконання рішення Вченої ради Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» від 20 жовтня 2021 року (протокол № 9) та наказів ректора Університету Миколи Кириченка №№ 01-01/611 і 01-01/612 від 21.10.2021 р.

Вітаємо Оксану Павлюк та Катерину Балахтар із підтвердженням їх наукової кваліфікації, а також наукових керівників – завідувача кафедри психології управління, доктора психологічних наук, професора Олену Бондарчук та професора кафедри психології управління, кандидата психологічних наук, доцента Аллу Москальову з гарним поповненням їх наукової школи. Зичимо всім колегам творчих успіхів, нових здобутків, звершень і перемог на освітянській та науковій ниві!