Аспіранти УМО з 15 по 28 квітня брали участь у Всеукраїнській у науково-практичній конференції «Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні».

Співорганізаторами конференції були:

Національний університет «Львівська політехніка»;
Аналітично-консалтинговий центр публічного врядування і права;
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України;
Фундація європейських і безпекових досліджень;
Всеукраїнська асоціація магістрів державного управління;
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України;
Інститут вищої освіти НАПН України;
Український Центр суспільного розвитку;
Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України;
Ужгородський національний університет;
Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Державного університету «Одеська політехніка»

ТЕМАТИЧНІ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

15 квітня, 18.00–20.30

Відкриття конференції

  1. Публічно-управлінський потенціал перемоги України в інформаційно-смисловій війні проти Російської Федерації.
  2. Безпекові аспекти вітчизняного публічного управління та адміністрування.

19 квітня, 18.00–20.00

  1. Забезпечення стійкості, ревіталізації та розвитку регіонів і територіальних громад в Україні.
  2. Економічне врядування України в умовах війни та в поствоєнний період.

22 квітня, 18.00–20.00

  1. Гуманітарні та наукові детермінанти розвитку України в умовах війни і в поствоєнний період.
  2. Публічне управління у сфері освіти в умовах війни та в поствоєнний період.

26 квітня, 18.00–20.00

  1. Соціокультурні й психологічні аспекти публічного управління та адміністрування  в умовах війни і в поствоєнний період.
  2. Забезпечення єдності громадянського суспільства і політико-управлінської еліти в умовах війни та в поствоєнний період.

28 квітня, 18.00–20.30

  1. Сьогоднішні завдання модернізації України.

Підсумкова сесія: доповіді керівників секцій та закриття конференції.