Огляд року

Ось і завершився ще один навчальний рік для аспірантів. Не простий, але продуктивний і насичений. Освітня складова виконана. Всі попрацювали на славу. Крім освітньої аспіранти опановували і наукову: готували статті і тези, брали участь в конференціях і семінарах, зокрема:

ХІV Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2023»: вебінар «Науково-практичні студії «Методологія та практика професійного розвитку менеджера освіти»;

Круглий стіл «Нові формати європейської співпраці в умовах геополітичних змін»;

Онлайн захід Ради молодих учених при МіОН України «Ніч молодіжної науки-2023 в умовах війни»;

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану»;

ІІ Загальнонаціональний Польський форум здобувачів вищої освіти рівня PhD в галузі Педагогіки: Функціонування школи та її суб’єктів в умовах цивілізаційних викликів.;

II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти»,

Крім цього провели спільне засідання Школи молодого науковця ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Дослідницького офісу менеджера освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: Тема засідання «Креативні практики саморозвитку наукового потенціалу дослідників на шляху до отримання наукового статусу».

Вітаємо наших аспірантів і викладачів і дякуємо за професійну співпрацю