ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ до аспірантури та докторантури на 2023 рік

Прийом здійснюється за галузями знань та спеціальностями:

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Освітньо-наукова програма

01

Освіта/Педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

 

 

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку

 

 

 

 

 

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

 

Перелік документів, що подають вступники до аспірантури

 

Вступники до аспірантури подають на ім'я ректора університету наступні документи:

1)       Заяву в паперовій формі, або дистанційно (з використанням засобів електронного зв’язку) із зазначенням спеціальності (освітньо-наукової програми) та форми здобуття освіти);

2)       Копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; (1,2, 11 стор. паспорта);

3)       Копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

4)       Особовий листок з обліку кадрів;

5)       Військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

6)       Список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними спеціалізації;

7)       Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

8)       Копії документів, які підтверджують право вступника на додаткові бали відповідно до розділу V цих Правил;

9)       Фотокартку 3х4;

10)  Копію ідентифікаційного коду;

11)  Папку для зберігання особової справи.

 

До докторантури на умовах контракту зарахування протягом року.

При вступі до докторантури, крім того, подаються:

  • 1) розгорнутий план-проспект дисертації на здобуття наукового  ступеня доктора наук (далі - докторська дисертація);
  • 2) копія  диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копія нострифікованого диплома).
  • Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.

 

Термін прийому документів:

  • Ø з 24 квітня 2023 р. по 24 травня 2023 р.
  • Ø з 01 серпня по 01 вересня 2023 р. (додатковий набір за кошти юридичних та фізичних осіб на умовах контракту).

 

Вступні іспити проводяться

  • Ø з 30 травня 2023 р. по 10 червня 2023 р.

Зарахування в аспірантуру  з 15 червня 2023 року;

  • Ø з 28 серпня по 08 вересня 2023р (додатковий набір за кошти юридичних та фізичних осіб на умовах контракту).

Зарахування в аспірантуру з 02 жовтня 2023 року.

Вступні іспити проводяться за розкладом, що затверджується та оприлюднюється на сайті.

Освітня складова для вступників 2023 року розпочинається
02 жовтня 2023 року.

 

Контакти: м. Київ, 04053,  вул. Січових Стрільців, 52-а,  каб. 403.

Зав.аспірантурою Ануфрієва Оксана Леонідівна

asp_bingo@ukr.net

Телефон для довідок:  (044) 481-38-18; 066-286-91-51