Шановні колеги! Запрошуємо 7-8 лютого 2024 року взяти участь у роботі третього міжнародного наукового форуму «АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ»

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ШКОЛА АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ»

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ;

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «АСОЦІАЦІЯ З РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ

ТА НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ;

ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО; НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ;

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»;

ГУМАНІТАРНО-ПРИРОДНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША

В ЧЕНСТОХОВІ, ПОЛЬЩА

МІЖНАРОДНА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ АСОЦІАЦІЯ (ICEA), (USA)

УКРАЇНО-АМЕРИКАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

COMMUNITY COLLEGES OF SPOKANE (USA)

ІБК ІНЖЕНЕРНОГО БЮРО GMBH & CO. KG, ВЮРЦБУРГ, НІМЕЧЧИНА

П Р Е С - Р Е Л І З

Шановні колеги, шановні колежанки!

Запрошуємо

7-8 лютого 2024 року

взяти участь у роботі 

ТРЕТЬОГО МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО ФОРУМУ 

АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ

Київ, Харків, Спокан, Флорида (США)

2024

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

ЄЛЬНИКОВА Галина Василівна (голова) / Halyna YELNYKOVA – доктор педагогічних наук, професор, голова Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», професор Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна;

РЯБОВА Зоя Вікторівна (заст. голови) / Zoya RYABOVA – доктор педагогічних наук, професор, заступник голови Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна;

КУПРІЯНОВ Олександр Володимирович (співголова) / Oleksandr KUPRIYANOV – доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна;

КРЕТОВИЧ Світлана Сергіївна / Svitlana KRETOVICH ‒ кандидат педагогічних наук, завідувач відділом освіти та науки Департаменту з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України, м. Київ, Україна;

АНУФРІЄВА Оксана Леонідівна / Oksana ANYFRIIEVA – кандидат педагогічних наук, завідувач аспірантурою і докторантурою ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН України», м. Київ, Україна;

БАЧІЄВА Лариса Олександрівна / Larysa BACHIIEVA ‒ кандидат педагогічних наук, доцент; доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії; м. Харків, Україна;

БОДНАР Оксана Степанівна / Oksana BODNAR – доктор педагогічних наук, професор; професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна;

БОНДАРЕНКО Тетяна Сергіївна / Tetiana BONDARENKO ‒ доктор педагогічних наук, професор кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і математики Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна;

ВЕРБОВСЬКИЙ Ігор Андрійович / Igor VERBOVSKYI ‒ кандидат педагогічних наук, доцент, начальник навчального відділу, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна;

ГЛАДКОВА Валентина Миколаївна/ Valentyna Hladkova  – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН України», м. Київ;

ЖУК Михайло Васильович/ Mykhailo ZHUK ‒ експерт Україно-Американської асоціації працівників вищої школи (UAACE) (США); Expert of the Ukrainian-American Association of Higher Education Employees (USA).

КИРИЧЕНКО Микола Олексійович / Mykola KYRYCHENKO − доктор філософії, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна;

КРАВЕЦЬ Світлана Григорівна/ Svitlana KRAVETS– кандидат педагогічних наук, старший дослідник, докторант Інституту професійної освіти НАПН України, старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання, м. Київ, Україна;

КРАВЧЕНКО Ганна Юріївна / Hanna KRAVCHENKO – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», член Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», м. Харків

КРИЖКО Василь Васильович / Vasil KRYZHKO − кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету, м. Бердянськ, Україна;

ЛАЗАРЄВ Микола Іванович / Mykola LAZARIEV – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна;

ЛУЗАН Людмила Олександрівна / Liudmyla LUZAN – кандидат педагогічних наук, проректор з навчальної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», член Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», м. Харків, Україна;

ЛЮБЧЕНКО Надія Василівна /    , кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України, м. Київ, Україна;

Маріола МІРОВСЬКА/Mariola MIROVSKA – завідувач кафедри соціальної політики, соціальної роботи та туризму факультету соціальних наук Гуманітарно-природничого університету імені Яна Длугоша в Ченстохові, доктор педагогічних наук (габілітований), професор (Республіка Польща) (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie);

НОВІЦЬКА Інеса Василівна /     кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури та докторантури Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна;

Олена САЙТЗ/Olena SАITZ міжнародний освітній консультант, засновник і віце-президент Міжнародної культурно-освітньої асоціації (ICEA), віце-президент Українсько-американської асоціації педагогів коледжів (UAACE) (США); International educational consultant, founder and vice-president of the International Cultural Education Association (ICEA), vice-president of the Ukrainian-American Association of College Educators (UAACE) (USA)

ПОКРОЄВА Любов Денисівна / Lyubov POKROYEVA − кандидат педагогічних наук, доцент, ректор КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», м. Харків, Україна;

ПОЛЯКОВА Ганна Анатоліївна / Hanna POLIAKOVA − кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна;

РОСТОКА Марина Львівна / Marina ROSTOKA – кандидат педагогічних наук, завідувач відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського, НАПН України, м. Київ, Україна;

САВЧЕНКО Ірина Миколаївна / Iryna SAVCHENKO – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар Національного центру «Мала академія наук України», м. Київ, Україна;

СОРОЧАН Тамара Михайлівна / Tamara SOROCHAN − доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН України», м. Київ, Україна;

СУПРУН Вячеслав Васильович /   . кандидат економічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» м. Київ, Україна;

Юрген КОБЕРЛЯЙН-КЕРЛЕР/Juergen Koeberlein-Kerler, професор, доктор філософії, генеральний директор ІБК Інженерного бюро GmbH & Co. KG, Вюрцбург, Німеччина. Juergen Koeberlein-Kerler, Professor, Doktor, Ph.D, CEO, IBK Ingenieurbuero Koeberlein GmbH & Co. KG, Wuerzburg, Germany.

 

Центр організації і проведення: м. Харків, вул. Університетська, 16, Українська інженерно-педагогічна академія

Робочі мови: українська, англійська, польська.

Online-канал форуму: конференції в Zoom Meetings з прямою трансляцією на YouTube -канал УМО та ГО ШАУСПС.

Місія форуму: з’ясування суті та розповсюдження технологій адаптивних процесів в освіті в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення України.

Аудиторія: науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів, управлінці та всі працівники освіти, які сприяють розповсюдженню ідей адаптивного менеджменту.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ФОРУМУ

 

Наукова панель 1: АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Модератор: доктор педагогічних наук, професор ЄЛЬНИКОВА Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор ГЛАДКОВА Валентина Миколаївна

Наукова панель 2: АДАПТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВІТІ

Модератори: доктор педагогічних наук, професор БОДНАР Оксана Степанівна; кандидат педагогічних наук, професор КРИЖКО Василь Васильович.

Наукова панель 3АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ДІЯЛЬНОСТІ ЗАРУБІЖНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ; АДАПТАЦІЯ ТИМЧАСОВО ПЕРЕСЕЛЕНИХ ОСВІТЯН УКРАЇНИ В КРАЇНИ ЄВРОПИ ТА США

Модератори: міжнародний освітній консультант Олена САЙТЗ; здобувачка наукового ступеня PhD Української інженерно-педагогічної академії СУХОВЕРХОВА Олена Петрівна

Наукова панель 4: ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА АДАПТИВНИХ ЗАСАДАХ

Модератор: кандидат педагогічних наук, доцент АНУФРІЄВА Оксана Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор РЯБОВА Зоя Вікторівна.

Наукова панель 5: АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІКИ

Модератор: завідувач відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського, НАПН України РОСТОКА Марина Львівна.

Наукова панель 6: АДАПТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

Модератори:кандидат економічних наук, доцент СУПРУН Вячеслав Васильович, кандидат педагогічних наук ХАРЧЕНКО Олена Вікторівна.

Наукова панель 7: ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК КЕРІВНИКІВ І ПЕДАГОГІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА АДАПТИВНИХ ЗАСАДАХ: ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЇ.

Модератори: кандидат педагогічних наук, доцент ЛЮБЧЕНКО Надія Василівна, кандидат педагогічних наук КОЛОСОВА Людмила Миколаївна, директор Центру професійного розвитку педагогічних працівників Вознесенської міської ради Миколаївської області;

Наукова панель 8: ТЕХНОЛОГІЇ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Модератори: кандидат педагогічних наук, доцент ВЕРБОВСЬКИЙ Ігор Андрійович, кандидат педагогічних наук, доцент НОВІЦЬКА Інеса Василівна.

 

ПРОГРАМНИЙ РЕГЛАМЕНТ

 

1-й день

07.02.2024

1000-1400

 1. Відкриття Форуму. Вітальні слова учасникам.
 2. Online-презентація наукових панелей (виступи за програмою Форуму).
 3. Offline-обговорення виступів (поради, побажання, пропозиції, рекомендації, представлення ідей тощо) в науково-просвітницькому середовищі Форуму.

2-й день

08.02.2024

1000-1400

 1. Online-презентація наукових панелей (виступи за програмою Форуму).
 2. Наукова толока «Калейдоскоп вражень» в online–режимі
 3.   Узгодження підсумків, завершення роботи Форуму: оголошення і прийняття рекомендацій Форуму. Наукове портфоліо Форуму
 4. Робоча нарада організаційного комітету щодо узагальнення і систематизації рекомендацій учасників Форуму

УВАГА!

 

Сертифікація учасників. Кожен учасник форуму отримає іменний сертифікат.

 

Участь у Форумі: online в режимі реального часу на платформі Zoom.

 1. Реєстрація на участь у Форумі відбувається до 5 лютого 2024 року за покликанням: https://forms.gle/sjg1rzReHbfAHtPQ7
 2. Благодійний внесок за участь у роботі Форуму складає 200 грн. за реквізитами:

ГО ШКОЛА АДАПТИВНОГО УПРАВЛIННЯ СОЦIАЛЬНО-ПЕДАГОГIЧНИМИ СИСТЕМАМИ ЄДРПОУ/ДРФО 40346072, Рахунок: UA423515330000026009052212800 (Поточний рахунок), В ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” (Код Банку – МФО 351533).

 1. Планується випуск е-збірника матеріалів тез доповідей Форуму, який після закінчення заходу буде розміщено на сайті установ-організаторів, в електронних бібліотеках Національної академії педагогічних наук України, Української інженерно-педагогічної академії, Університету менеджменту освіти, у фейсбуці та в чаті ГО ШАУСПС.
 2. Матеріали тез доповідей (назва файлу Тези_прізвище) просимо надіслати до 05.02.2024 р. з поміткою: Матеріали Форуму-2024 на е-mail: shausps2016@gmail.com (благодійний внесок: 50 грн./стор. за реквізитами, розміщеними у п. 2. Члени ГО «ШАУСПС», які систематично сплачують членські внески, за публікацію кошти не вносять.
 3. 5.           Обсяг матеріалів: 1-3 повних сторінки формату А-4, орієнтація – книжна. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Структура матеріалів:прізвище, ім’я автора (повністю), ORCID, посада й організація для педагогів, повна назва освітньої установи, e-mail, назва друкується напівжирними великими літерами; рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту; список використаних джерел розміщується після тексту тез.

Відповідальність за релевантність і достовірність поданого матеріалу несуть автори.

 1. Для учасників Форуму додатково надається можливість надрукувати статті в електронному науковому фаховому виданні «Адаптивне управління: теорія і практика» серія «Педагогіка» − планується до видання в першому кварталі (орієнтовно березень) 2024, а серія «Економіка» – у другому кварталі (орієнтовно травень) 2024 року.

Видання включено до переліку електронних наукових фахових видань України, категорія «Б», у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії й доктора наук, а також власні дослідження педагогів України й зарубіжжя (наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р.). Видання розміщене в середовищі Platform & workflow by OJS/PKP. Кожна стаття проходить сліпе рецензування й перевірку на плагіат, після чого отримує унікальний ідентифікатор DOI. Благодійний внесок для публікації: 60 грн./стор. Члени ГО «ШАУСПС», які систематично сплачують благодійні внески, за публікацію кошти не вносять.

Сайт видання: https://amtp.org.ua. Довідки щодо умов розміщення й підготовки публікацій можна отримати за адресою: innovatica@ukr.net

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ФОРУМУ можна з’ясувати за телефонами контактних осіб:

Бачієва Лариса Олександрівна (+38(067)783-86-49);

Рябова Зоя Вікторівна (+38(093)960-27-65 - Viber);

Кравченко Ганна Юріївна (+38(050)652-16-50)

Єднаємося і разом крокуємо до ПЕРЕМОГИ!

Все буде УКРАЇНА!

Оргкомітет Форуму