відбулись перші захисти докторів філософії спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки

Наприкінці березня відбулись перші захисти докторів філософії спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки. Знаменність події підсилена ще й тим, що наші славні аспірантки достроково підготували дослідження і блискуче захистили їх перед разовими спеціалізованими радами:

23 березня Сологуб Олександра Станіславівна за темою «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації» (науковий керівник канд.пед.наук, доцент
В.В. Гуменюк).

Голова ради: 

 • Сорочан Тамара Михайлівна -доктор педагогічних наук, професор, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «УМО».

Офіційні опоненти:

 • Боднар Оксана Степанівна - доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
 • Бахмат Наталія Валеріївна - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики початкової освіти педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, заступник декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу (брала участь онлайн).

Рецензенти:

 • Рябова Зоя Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти і права ЦІПО  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України;
 • Дубініна Оксана Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП   ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

26 березня Говоруха Наталія Олександрівна  за темою “Соціально-педагогічні умови розвитку волонтерського руху в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)» (науковий керівник канд.пед.наук, доцент
Н.О. Приходькіна)
.

Голова ради: 

 • Олійник Віктор Васильович -доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, радник ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Офіційні опоненти:

 • Гриньова Марина Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені
  В. Г. Короленка;
 • Лях Тетяна Леонідівна - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач  кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Рецензенти:

 • Гладуш Віктор Антонович - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України;
 • Просіна Ольга Володимирівна - кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Вітаємо наших колег і зичимо творчих успіхів у подальшій науковій діяльності! З почином!