відбувся захист результатів практики аспірантів третього курсу

З 12 по 28 квітня 2021 року на кафедрах Університету відбувся  захист результатів  практики аспірантів третього курсу. Аспіранти презентували розробки до лекцій і практичних занять та захистили звіти по практиці.

Аспіранти продемонстрували набуті ними викладацькі та дослідницькі компетентності, а також:

-- уміння розробляти методичні матеріали для всіх видів освітньої роботи;

- опанування сучасними освітніми технологіями, методами та методиками викладання дисциплін у відповідній галузі підготовки докторів філософії, способами активізації освітньої діяльності, особливостями професійної риторики;

- навичкі професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією;

- оформлення документації щодо планування та результатів науково-педагогічної діяльності. 

- здатності до критичного оцінювання проведення лекцій та інших видів аудиторних занять, формулювання висновків щодо організації власної викладацької діяльності;