ВСТУПНИКИ В АСПІРАНТУРУ МАЮТЬ СКЛАСТИ ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ

Вступники в аспірантуру у 2024 році мають надати для участі у конкурсному відборі результати єдиного вступного іспиту ЄВІ за 2023 або 2024 роки.

Відповідну норму містить Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році.

Тобто вступники до аспірантури, як і майбутні магістранти, мають скласти ЄВІ, який містить два блоки: тест з іноземної мови та тест загальної навчальної компетентності.

При цьому оцінка за тест з іноземної мови для вступників в аспірантуру має становити не менше ніж 130 рейтингових балів, тобто вступник має набрати як мінімум 9 тестових балів.

Оцінка за тест загальної навчальної компетентності має становити не менше ніж рейтингових 100 балів, тобто учасник ЄВІ має набрати як мінімум 5 тестових балів.

Дані про результати ЄВІ будуть внесені до картки фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Водночас вступники до аспірантури, які вже мають міжнародні сертифікати з іноземної мови (TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF), що підтверджують знання мови на рівні не нижче ніж B2, звільняються від іспиту з іноземної мови.

Зазначені сертифікати розглядаються як еквівалент вступного іспиту з іноземної мови на найвищий бал, інформація про міжнародний сертифікат також буде внесена до ЄДЕБО.

Такі вступники можуть проходити інші вступні випробування до аспірантури і не складають ЄВІ.

 

Джерело: https://osvita.ua/vnz/91741/