З 24 жовтня по 06 листопада проведено навчальну сесію наших аспірантів

Шановні колеги, ми горді тим, що незважаючи на всі перешкоди ми зуміли в цих складних умовах з 24 жовтня по 06 листопада достойно провести навчальну сесію наших аспірантів. Величезна повага і вдячність нашим викладачам, які приклали всіх зусиль, щоб аспіранти отримали необхідну їм інформацію по дисциплінах за спеціальностями «Освітні, педагогічні науки», «Психологія», «Публічне управління та адміністрування»:

1 курс:

 • Іноземна мова та академічне письмо. Доц. В.М.Івкін;
 • Організаційна та проектна дослідницько-інноваційна діяльність в освіті. Проф. З.В.Рябова;
 • Освітня політика та дослідження педагогічних систем і процесів. Проф. Т.М. Сорочан;
 • Наукові електронні комунікації та відкриті журнальні системи. Проф.О.М Спірін;
 • Академічна культура в контексті забезпечення якості освіти та наукових досліджень. Доц.В.Г. Пугач;
 • Філософія освіти Проф. П.Ю. Саух; 
 • Цифрові технології як ефективний інструмент організації наукового дослідження. Проф. Л.А. Карташова;
 • Створення електронного професійного портфоліо викладача засобами інструментів Google. Доц.Кондратова Л.Г.;
 • Теоретико-методологічні підходи до наукового дослідження змінювання психіки. Доц. Я.В. Сухенко;
 • Створення науково-психологічного тексту. Доц.А.І. Гусєв;
 • Експериментальний метод у психологічному дослідженні. Проф.О.І. Бондарчук;
 • Психологія дорослої людини. Проф.О.І. Бондарчук; 
 • Психологія особистісної саморегуляції науковця. Проф. А.С. Москальова;
 • Академічний дискурс та академічна доброчесність  у наукових дослідженнях
  Доц. В.В. Мороз;
 • Публічне управління в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.
  Доц.Ю.В. Мельник;
 • Філософія освіти і методологія наукових досліджень. Проф. Н.Г. Іванова;
 • Теоретико-прикладні проблеми територіального розвитку та місцевого самоврядування в умовах суспільних реформ. Проф. Я.М. Казюк;
 • Методологія проєктного менеджменту для наукових та інноваційних проєктів (публічний сектор)є Доц. Г.В. Бережна;
 • Гносеологічні, аксіологічні, праксеологічні аспекти  публічного управління. Проф. Н.Г.Діденко;
 • Лідерство та комунікативне забезпечення публічного управління та адміністрування. Доц. О.А. Ковтун;
 • Сучасні технології державного управління. Доц. А.В. Шмагун.

 

2 курс

 • Професійна компетентність викладача закладу вищої освіти. Проф. З.В. Рябова;
 • Сучасне інформаційно-освітнє середовище: засоби розроблення; організація та підтримка діяльності учасників освітнього процесу. Проф. Л.А. Карташова;
 • Методологічні засади педагогічних досліджень. Проф.Т.М. Сорочан ;
 • Технологія організації дослідно-експериментальної роботи. Проф. З.В. Рябова;
 • Методи математичної статистики у науковому педагогічному дослідженні Проф. 
  Л.Ф. Панченко;
 • Теорія управління та професіоналізм керівника закладу освіти. Проф. Г.М. Тимошко;
 • Цифрова адженда : формування цифрових компетентностей педагога. Проф.

Л. А. Карташова;

 • Самоменеджмент як чинник професійного розвитку менеджера освіти. Доц.
  Н.В. Любченко;
 • STEM-освіта в Україні: стан впровадження та перспективи розвитку. Доц. Н.І. Гущіна;
 • Психологічна допомога особистості в умовах соціальної напруженості. Доц.
  Н.І. Пінчук;
 • Психологія соціального та організаційного розвитку. Проф. Л.М. Карамушка;
 • Актуальні проблеми соціальної психології. Проф. О.І. Бондарчук;
 • Особистісний ресурс науковця та його підтримка в умовах воєнного та повоєнного часу. Проф. О.І. Бондарчук
 • Психологія розвитку та педагогічна психологія. Проф. А.С. Москальова;
 • Методика викладання психології у вищій школі. Доц. О.В. Брюховецька;
 • Психологія професіоналізму. Проф. О.І. Бондарчук;
 • Правова регламентація публічного управління та адміністрування. Доц. І.О. Розум;
 • Демократизація механізмів публічного управління та адміністрування. Доц.
  В.В. Мороз;
 • Соціальна і гуманітарна політика. Проф. О.М. Петроє;
 • Відкрите врядування: моделі та інструменти. Доц. А.В. Шмагун;  
 • Стратегічний розвиток та управління змінами в публічному управлінні. Проф.
  І.О. Дегтярьова;
 • Управління міжнародними проектами та програмами. Доц. В.В. Мороз;

 

У нас найкращі аспіранти і справжня дружня наукова родина!