Порядок затвердження і координації теми

1. Після консультації з науковим керівником аспірант (докторант, здобувач) подає обгрунтування теми дисертаційного дослідження на засідання кафедри.

2. Після розгляду на кафедрі на засідання вченої ради подаються:

 • виписка з засідання кафедри з проханням затвердити тему у поданій редакції.
 • У виписці обов'язково зазначається шифр спеціальності, та прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання, посада;
 • обґрунтування теми (актуальність, об'єкт, предмет, мета, завдання дослідження, робоча гіпотеза);  скачати
 • відомості про себе.

Для докторських дисертацій додатково подаються:

 • план-проспект дисертації;
 • список публікацій з теми дисертації;
 • тема кандидатської дисертації та прізвище наукового керівника;

3. Після затвердження теми на вченій раді тема координується в Координаційній раді Президії АПН України.

До координаційної ради подаються:

витяг з рішення Вченої ради про затвердження теми (вказати спеціальність та прізвище наукового керівника);

 • обґрунтування теми (3-4 стор.) (актуальність, об'єкт, предмет дослідження, , мета, гіпотеза, орієнтовний план дослідження, відомості про автора);
 • відомості про автора:
 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • рік народження;
 • який вищий навчальний заклад закінчив, коли і за якою спеціальністю;
 • місце роботи, посада;
 • адреса, телефон (дом., служб.).

Для докторських дисертацій додатково подаються:

 • план-проспект дисертації;
 • список публікацій з теми дисертації;
 • тема кандидатської дисертації та прізвище наукового керівника.

Усі документи подаються державною мовою України.