Порядок атестації аспірантів, докторантів, здобувачів

1. Докторанти звітуються раз на рік на засіданні кафедри і у проректора з наукової роботи (листопад).

2. Аспіранти звітуються 2 рази на рік (травень, листопад) на засіданні кафедри і 1 раз на рік у проректора з наукової роботи (листопад).

3. Здобувачі звітуються раз на рік на засіданні кафедри (листопад), і не пізніше 1 грудня подають у відділ аспірантури витяг з протоколу засідання.

Для звіту необхідно мати:

  • Індивідуальний план роботи аспірантів  скачати
  • Атестаційний лист аспірантиів  переглянути
  • Звіт аспіранта.
  • Список наукових праць.
  • Напрацьовані матеріали за звітний період.
  • тема кандидатської дисертації та прізвище наукового керівника.

Аспіранти, докторанти і стажистів-дослідників, які не пройшли атестацію без поважних причин відраховуються.