РЕЙТИНГОВІ CПИСКИ  ВСТУПНИКІВ, 
РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ  НА НАВЧАННЯ У 2022 році

 

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ  СТУПЕНЯ "БАКАЛАВР"

051 «Економіка»

051 «Економіка» ОПП «Управління персоналом та економіка праці»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

053 «Психологія»

073 «Менеджмент»

 

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ  СТУПЕНЯ "МАГІСТР"

281 Публічне управління та адміністрування (за державним замовленням)

281 Публічне управління та адміністрування

016 Спеціальна освіта

011 «Освітні, педагогічні науки» ОПП «Педагогіка вищої школи»

011 «Освітні, педагогічні науки» ОПП «Християнська педагогіка»

073 «Менеджмент» ОПП «Управління проектами»

073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

073 «Менеджмент» ОПП «Управління навчальним закладом»

051 «Економіка» ОПП «Управління персоналом та економіка праці»

053 «Психологія»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»