У 2022 РОЦІ РЕЄСТРАЦІЯ ВСТУПНИКІВ ДЛЯ СКЛАДАННЯ МАГІСТЕРСЬКОГО ТЕСТУ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (МТНК) ТРИВАТИМЕ

з 27 червня до 18 липня.

 

1. Сформуйте комплект реєстраційних документів.

2. Надішліть на електронну адресу dzvoumo@gmail.com Приймальної комісії скановані копії або якісні фотокопії реєстраційних документів:

  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (далі – анкета);
  • документа, що посвідчує особу;
  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання);
  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов).

Увага! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті.

3. Отримайте скановану копію екзаменаційного листка.

  • Представник Приймальної комісії перевірить наявність документів, що потрібні для реєстрації, та надасть відповідь про отримання документів (на електронну адресу, із якої надійшли документи).
  • Скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки будуть надіслані вступнику протягом трьох робочих днів, на електронну адресу, зазначену в анкеті. Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканованих копіях документів, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з’ясування ситуації. 

 

Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:

1) надання вступником недостовірної або неповної інформації, потрібної для здійснення реєстрації;

2) подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;

3) необхідності створення особі для проходження МТНК особливих умов, створення яких законодавством не передбачено.

 

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.