РОЗРОБЛЕНО ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ВАРІАНТ МАГІСТЕРСЬКОГО ТЕСТУ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

РОЗРОБЛЕНО ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ВАРІАНТ МАГІСТЕРСЬКОГО ТЕСТУ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Приймальна комісія ДЗВО «Університет менеджменту освіти» пропонує майбутнім вступникам у магістратуру та усім охочим виконати завдання демонстраційного варіанту магістерського тесту навчальних компетентностей (МТНК) з метою підготовки до вступу в університет (https://testportal.gov.ua/magisterskyj-test-navchalnoyi-kompetentnosti-mtnk/).

Результати такого тесту будуть необхідними в 2022 році для вступу у магістратуру ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування».

Випробування проходитимуть у онлайн-форматі.

Робоча група з підготовки МТНК при МОН розробила демонстраційний варіант (http://lv.testportal.gov.ua:82/demotest.magistr/) тесту. Завдяки фахівцям Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти майбутні магістри можуть оцінити власні знання та потренуватися.

МТНК складатиметься з двох компонентів: вербально-комунікативного та логіко-аналітичного. Усього буде 33 завдання (загальна характеристика МТНК: https://testportal.gov.ua/zagalna-harakterystyka-mtnk/), з-поміж яких:

  • 10 завдань на заповнення пропусків;
  • 23 завдання з вибором правильної відповіді з чотирьох варіантів.

На виконання тесту відведено 75 хвилин.

Інтерфейс тренувального онлайн-середовища відрізняється від реального, однак демонстраційний варіант подібний до МТНК за структурою, типами завдань і тривалістю.

Під час виконання демонстраційного та реального тестування вступник може обирати послідовність виконання, змінювати варіанти відповіді, а після завершення отримати результат.

Якщо у вступника повільний інтернет або немає можливості працювати протягом 75 хвилин за комп’ютером, рекомендуємо завантажити файл із демонстраційним варіантом МТНК, виконати завдання та звірити відповіді з правильними.

Зареєструватися для проходження МТНК потенційні магістри ДЗВО «УМО» зможуть з 27 червня до 18 липня (включно), для цього необхідно звернутися до Приймальної комісії Університету.

Результат магістерського тесту навчальних компетентностей у тестових балах автоматично буде переведено в шкалу 100–200 балів. Для отримання результату за шкалою 100–200 достатньо буде набрати хоча б один тестовий бал.

Онлайн-формат виконання завдань тесту допоможе вступникам не лише ознайомитися зі структурою, типами завдань та правильними відповідями, а й дозволить навчитись правильно розподіляти час на виконання завдань тесту.

Джерело:
https://mon.gov.ua/ua/news/rozrobleno-demonstracijnij-variant-magisterskogo-testu-navchalnoyi-kompetentnosti?fbclid=iwar1mnxfzalisszrt-zbjmcbuo14cshxcdhv-1s3zamanb0njhxgtzjyzo0a