ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ РЕКТОРА КИРИЧЕНКА М.О. ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС БАКАЛАВРА

ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ РЕКТОРА КИРИЧЕНКА М.О. ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС БАКАЛАВРА

07 травня 2022 року в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України успішно відбулася зустріч ректора Миколи Кириченка зі здобувачами вищої освіти ОС бакалавра. Зустріч було проведено у дистанційному режимі на платформі Zoom з одночасною трансляцією на YouTube каналі Університету.

Захід охопив майже 90 учасників ‑ здобувачів вищої освіти університету, які мають наміри взяти участь у вступній кампанії-2022 та продовжити навчання в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України на ОС магістра.

На заході були присутні: проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталія Муранова, завідувачі кафедр – Ірина СіданічПавло ЛушинТетяна БурлаєнкоЄвген Карташов, дирекція Навчально-наукового інституту менеджменту та психології на чолі з директором Тетяною Рожновою, начальник відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації Олена Безнос та науково-педагогічні працівники.

Програма зустрічі передбачала виступ ректора Миколи Кириченка; ознайомлення здобувачів ОС бакалавра з Правилами прийому для здобуття вищої освіти в Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» в 2022 році щодо вступу на ОС магістра та з вимогами і критеріями до написання мотиваційного листа; інформування про підготовку до магістерського тесту навчальної компетентності; презентацію освітньо-професійних програм підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти Університету.

Представила спікерів і відкрила захід директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології університету Тетяна Рожнова

Під час зустрічі, ректор Микола Кириченко висловив упевненість в тому, що студенти Університету менеджменту освіти мають великі перспективи щодо продовження навчання, проте новації вступної кампанії змушують старанно працювати над своїм майбутнім. Університет надає широкі можливості щодо навчання на перспективних освітньо-професійних та освітньо-наукових програмах, участі у проєктах стажувань та обмінів, забезпечує академічну мобільність студентів, для неформальної освіти, допомагає у реалізації амбітних планів. В університеті активно запроваджується система дисциплін за вибором здобувачів освіти професійного спрямування, забезпечується якість освітньої підготовки фахівців, реалізовано дистанційне навчання на виклик сучасним реаліям, створено корпоративну мережу для обміну інформацією.

З новаціями вступної кампанії до магістратури присутніх проінформувала відповідальний секретар Приймальної комісії Віра Драгунова, зосередивши увагу наПравилах прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році та особливостях прийому до ДЗВО «Університет менеджменту освіти» для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти.

З вимогами та критеріями до написання мотиваційного листа студентів ознайомила доцент кафедри психології та особистісного розвитку Яна Сухенко.

Завідувач кафедри економіки, підприємництва та менедженту Тетяна Бурлаєнко презентувала програму підготовки до магістерського тесту навчальної компетентності, наголосивши, що з середини червня кафедра вперше розпочне підготовку всіх бажаючих до відповідного магістерського тесту.

Науково-педагогічними працівниками випускових кафедр: економіки, підприємництва та менеджменту (доцент Тетяна Бурлаєнко), публічного управління та проектного менеджменту (професор Ія Дегтярьова), психології та особистісного розвитку (доцент Яна Сухенко), педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти (професор Ірина Сіданіч) було презентовано освітньо-професійні програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти Університету. Програми було презентовано за структурно-логічною схемою: переваги навчання в магістратурі; мета освітньої програми; ключові вимоги роботодавців до компетенцій фахівців; компетенції, якими повинен володіти фахівець; новації освітнього процесу щодо підготовки фахівців; Soft skills – як один із найвагоміших внесків у майбутню кар’єру випускника; де працевлаштовуються випускники-магістри; відгуки роботодавців.

Виступаючими спікерами було акцентовано увагу майбутніх магістрів на важливості вибору закладу вищої освіти та правильності вибору професії.

Сердечно дякуємо всім учасникам, хто долучився до заходу задля вибору власного майбутнього!

Підводячи підсумок заходу, ректор Микола Кириченко подякував всім учасникам за довіру, активність, увагу і бажання продовжити навчання в Університеті менеджменту освіти.

Присутніх було запрошено на профорієнтаційний, освітній Відкритий діалог із випусковими кафедрами «Кава в Університеті менеджменту освіти для вступників», що відбудеться упродовж червня 2022 року у дистанційному режимі.