Графік проведення вступних випробувань для вступників магістерські програми у 2020 році на основі на основ! здобутого ОКР бакалавра, спеціаліста та мапстра за дистанцшною формою