Графік проведення вступних випробувань для вступників на освітньо-професійну програму "Публічне управління та адміністрування" у 2020 році на основі раніше здобутого рівня вищої освіти