Розклад вступних випробувань 2022 року

 

Порядок проведення фахового вступного випробування (співбесіди)
за дистанційною формою в ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ГРАФІК проведення індивідуальних усних співбесід для осіб, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території на бакалаврські програми у 2022 році на базі повної загальної середньої освіти та на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

ГРАФІК проведення індивідуальних усних співбесід для осіб, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території на бакалаврські програми у 2022 році на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо- професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

ГРАФІК проведений індивідуальних усних співбесід для осіб, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території на магістерські програми у 2022 році на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, (освіїньо-кваліфікаційііого рівня) спеціаліста та магістра

ГРАФІК проведення фахових вступних випробувань на бакалаврські програми у 2022 році на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

ГРАФІК проведення фахових вступних випробувань на магістерські програми у 2022 році на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра

ГРАФІК проведення фахових вступних випробувань (співбесід) на магістерські програми у 2022 ропі на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеня магістра

 

ІІ ХВИЛЯ

ГРАФIК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (СПIВБЕСIД) НА МАГIСТЕРСЬКI ПРОГРАМИ У 2022 РОЦI

ГРАФIК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ НА БАКАЛАВРСьКI ПРОГРАМИ У 2022 РОЦI

ГРАФIК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ НА МАГIСТЕРСЬКI ПРОГРАМИ У 2022 РОЦI НА ОСНОВI ЗДОБУТОГО ОСВIТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ НА БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ У 2022 РОЦІ НА ОСНОВІ РАНІШЕ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА, ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ НА МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ У 2022 РОЦІ НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (СПІВБЕСІД) НА МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ У 2022 РОПІ НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТА, ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТРА 

ДОДАТКОВИЙ ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ НА МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ У 2022 РОЦІ НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (СПІВБЕСІД) НА МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ У 2022 РОЦІ НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТА,ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТРА