РЕЄСТРАЦІЯ НА МТНК ДЛЯ ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ

РЕЄСТРАЦІЯ НА МТНК ДЛЯ ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ

У 2022 році вступ для здобуття ступеня магістра передбачає складання магістерського комплексного тесту з іноземної мови та права (МКТ) або магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК).

Для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування» на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра потрібно скласти магістерський тест навчальної компетентності.

Обов’язковою умовою складання МТНК для вступу в магістратуру є реєстрація вступника.

Реєстрація для складання магістерського тесту навчальної компетентності триватиме з 09:00 27 червня до 18:00 18 липня.

Процедура реєстрації на МТНК

Реєстрацію проводять Приймальна комісія ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Вступник може реєструватися в будь-якому закладі вищої освіти, який здійснює набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра за обраною вступником спеціальністю (навіть якщо вступник не має наміру вступати до цього закладу вищої освіти).

Реєстрація вступників відбувається електронною поштою або іншим каналом звʼязку. Для цього на сайті розміщена електронна адреса приймальної комісії, а також номери телефонів, за якими вступники можуть отримати консультацію.

Вступники повинні мати картку фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Якщо вступник не має такої картки, то приймальна комісія створює її перед початком реєстрації.

Документи, необхідні для реєстрації на МТНК

Для реєстрації вступник має надіслати на електронну адресу приймальної комісії чи на інший визначений закладом канал зв’язку скановані копії (фотокопії) таких документів:

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень), (для осіб, які завершили навчання);
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти).

Перед початком реєстрації вступника працівник Приймальної комісії має перевірити наявність документів, потрібних для реєстрації, і надати відповідь про отримання документів (на електронну адресу, із якої надійшли документи, або за допомогою іншого визначеного закладом каналу зв’язку):

 • підтвердити отримання документів і повідомити, що документи взято для опрацювання, – якщо особа має право брати участь у конкурсному відборі та надала всі копії документів;
 • повідомити про потребу в додатковому вивченні документів – якщо особа надала довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, а в представника приймальної комісії виникли сумніви щодо її достовірності;
 • повідомити про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови – якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участі у конкурсному відборі або надала не всі копії документів.

Бланк екзаменаційного листка та реєстраційна картка

Вступник вважається зареєстрованим після виготовлення бланка екзаменаційного листка.

Під час реєстрації приймальна комісія перевіряє достовірність інформації, наданої вступником, і створює запит Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) на формування бланка екзаменаційного листка. 

Формування бланка здійснюються за допомогою сервісу, розміщеного на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

У процесі формування бланка екзаменаційного листка до програми вносять такі дані:

 • номер контактного телефону вступника;
 • назва вступного випробування, яке вступник бажає пройти (МТНК);
 • іноземна мова, завдання з якої має містити тест МКТ (англійська, німецька, французька, іспанська мова);
 • інформація про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов за формою первинної облікової документації № 086-3/о (для осіб з особливими освітніми потребами);
 • інформація про населений пункт, у якому вступник бажає пройти МТНК (з переліку населених пунктів, на території яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення вступних випробувань).

Після внесення інформації до програми працівник Приймальної комісії УМО генерує реєстраційну картку учасника МТНК (додаток 2).

Скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки Приймальна комісія надсилає на електронну адресу вступника протягом 3 робочих днів, але не пізніше наступного робочого дня після завершення реєстрації. Вступник має перевірити інформацію на копіях документів і в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з’ясування ситуації.

Якщо копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку проведення МТНК вступник має звернутися до Приймальної комісії для отримання роз’яснень.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють Кабінет вступника, доступ до якого здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Відмова в реєстрації та перереєстрація

Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації в разі:

 • надання вступником недостовірної або неповної інформації, потрібної для реєстрації;
 • подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;
 • необхідності створення особі для проходження МТНК особливих умов, створення яких законодавством не передбачено.

Вступник може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

Для перереєстрації вступнику необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його зареєструвала. У такому разі раніше виготовлений бланк екзаменаційного листка анулюється.

Якщо в процесі перереєстрації вступник бажає змінити персональні дані – він має надати документи, що підтверджують зміну персональних даних.

Джерело:
http://osvita.ua/master/umovy/68805/?fbclid=IwAR1cKqbCFQqwNXR18uhr1G4LRefnQ_-cY21ejnhxrN5UQwUf_om3OQkdaZE

 • ЗАЯВА-АНКЕТА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОГО ТЕСТУ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА/АБО МАГІСТЕРСЬКОГО КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТУ
  Завантажити
 • РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА МАГІСТЕРСЬКОГО КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТУ ТА/АБО МАГІСТЕРСЬКОГО ТЕСТУ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
  Завантажити