ВИДАНО СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

ВИДАНО СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

На сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти розміщено сертифікат про акредитацію ОНП «Освітні, педагогічні науки» (протокол № 13(56) від 28 липня 2021 року) ДЗВО «Університет менеджменту освіти» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності: 011 «Освітні, педагогічні науки».

Гарантом ОНП є доктор педагогічних наук, професор Рябова Зоя Вікторівна.

Широ вітаємо наших поважних колег, що забезпечили успішне проходження акредитації! Бажаємо подальших творчих успіхів, натхнення на благо розквіту ДЗВО «Університет менеджменту освіти»!