Затвердження рейтингових списків вступників на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Затвердження рейтингових списків вступників на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Приймальної комісії

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

25.08.2022 року о 15:00 год.

форма проведення: змішана

 

  1. Про  затвердження списку осіб, погоджених НАДС до зарахування на навчання у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем магістр, ОПП «Публічне управління та адміністрування», спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», галузі знань «Публічне управління та адміністрування» (заочна форма навчання) за державним замовленням НАДС у 2022 році (доповідач: Рожнова Т. Є.).
  2. Затвердження рейтингових списків вступників на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (доповідач: Фещенко О. Л.).
  3. Різне.