затвердження рейтингового  списку вступників заочної форми навчання, другого (магістерського) рівня вищої освіти, за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування»

затвердження рейтингового списку вступників заочної форми навчання, другого (магістерського) рівня вищої освіти, за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування»

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Приймальної комісії

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

22.08.2022 року о 13:00 год.

форма проведення: змішана

 

  1. Про затвердження рейтингового  списку вступників заочної форми навчання, другого (магістерського) рівня вищої освіти, за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування», спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», галузі знань «Публічне управління та адміністрування» для здобуття вищої освіти за державним  замовленням (доповідач: Дегтярьова І. О.).
  2. Про рекомендацію до зарахування вступників заочної форми навчання, другого (магістерського) рівня вищої освіти, за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування», спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», галузі знань «Публічне управління та адміністрування» для здобуття вищої освіти за державним  замовленням (доповідач: Дегтярьова І. О.).
  3. Різне.