Автореферат дисертації БРАТКО МАРIЇ ВАСИЛIВНИ "ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНI ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ФАХІВЦІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КОЛЕДЖУ"