Висновки експертної комісії за результатами первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Християнська педагогіка» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Християнська педагогіка» зі спеціальності 011 Освітні,…

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» зі спеціальності 011 Освітні,…

ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.030102 «ПСИХОЛОГІЯ»

ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.030102 «ПСИХОЛОГІЯ» У ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «УНІВЕРСИТЕТ…

ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03060101 «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)»

ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03060101 «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І…

ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03050501 «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»

ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03050501 «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ…

ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.15010002 «Державна служба»

ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.15010002 «Державна служба» ДРУГОГО…

Висновки акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010013 «Управління проектами»

ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.18010013 «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» У ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «УНІВЕРСИТЕТ…

ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03010201 «ПСИХОЛОГІЯ»

ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03010201 «ПСИХОЛОГІЯ» У ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «УНІВЕРСИТЕТ…