Electronic Journal “The Theory and Methods of Educational Management”, Edition 1 (17) (2016)

Universal Decimal Classification (U.D.C.) 37.013(05)

ISSN 2310-2411

Professional registration in the Higher Attestation Commission of Ukraine (HAC): the Resolution of HAC of Ukraine № 1081 of September 29, 2014.

Included in the List of Journals in Education Science by the Resolution of the Presidium of HAC of Ukraine September 29, 2014 of № 1081

Approved by the Academic Council of the State Higher Educational Establishment "University of Educational Management"

(Record № 2 of 17 February, 2016)

CONTENTS:

СЕРГЕЄВА Л.   МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ДРАЧ І.   АНАЛІЗ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ СИСТЕМАМИ

СІДАНІЧ І.   УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

ОНАЦЬ О.    РОЛІ І СТИЛІ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ В ЗМІСТІ ПІДРУЧНИКА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ

ВЕЛІХОВСЬКА  А.   УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРВІСУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

МАСЛОВ В., СИТАР І.    ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ В УКРАЇНІ (1991-2015 рр.)

ЦИБАНЮК О.   РОЗВИТОК ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В РУМУНІЇ: РЕГЛАМЕНТУВАННЯ І ЗАСАДИ (ІХ – 40-ві рр. ХХ ст.)

ДУБІНІНА О.   ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА ЯК ЧИННИК ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

НАЗАРЕНКО Л.   ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ВІНІЧЕНКО А.   ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦЕРКОВНО-ПАРАФІЯЛЬНОЇ ОСВІТИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.: СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

КОЖОКАР М.   ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ КОРПОРАЦІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЗАПОРОЖЕ» У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

ДУДІЦЬКА С., НІКОЛАЙЧУК О.   СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО СПРЯМУВАННЯ У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

КУРНИШЕВ Ю.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ МОТИВАЦІЇ САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

КОРОБКО Н.   ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ЛІСОВА Н.  ШКОЛА Й ГРОМАДА: УПРАВЛІННЯ Й ДОВІРЧА ВЗАЄМОДІЯ

Рогова В.   АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ