Electronic Journal “The Theory and Methods of Educational Management”, Edition 12 (2013)

Universal Decimal Classification (U.D.C.) 37.013(05)

ISSN 2310-2411

Professional registration in the Higher Attestation Commission of Ukraine (HAC): the Resolution of HAC of Ukraine № 2-05/2 of May 27, 2009.

Included in the List of Journals in Education Science by the Resolution of the Presidium of HAC of Ukraine of May 27, 2009 № 2-05/2

Approved by the Academic Council

of the State Higher Educational Establishment

"University of Educational Management"

(Record №7 of 16 october , 2013)

CONTENTS:

О. Бакум    РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ю. Безрученков РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

І. Бєлікова МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ - ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ

Л. Забродська     РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ІМІДЖ-ФАКТОРУ

О. Ісаєнко  ЗАХИСТ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Х. Лісковацька КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ Л. А. БУЛАХІВСЬКОГО

Т. Лукашенко ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Н. Мурована СТАН СФОРМОВАНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Л. Петриченко АНАЛІЗ ЕТАПІВ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЗАДЛЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ

І. Сіданіч    ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ШКОЛІ ХХ СТОЛІТТЯ

Є. Чернишова     СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЧЕРЕЗ РЕАЛІЗАЦІЮ ІДЕЙ ФІЛОСОФІЇ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ

М. Чернишова     ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕКОМЕНДАЦІЇ