Electronic Journal “The Theory and Methods of Educational Management”, Edition 2 (16) (2015)

Universal Decimal Classification (U.D.C.) 37.013(05)

ISSN 2310-2411

Professional registration in the Higher Attestation Commission of Ukraine (HAC): the Resolution of HAC of Ukraine № 1081 of september 29, 2014.

Included in the List of Journals in Education Science by the Resolution of the Presidium of HAC of Ukraineseptember 29, 2014 of № 1081

Approved by the Academic Council of the State Higher Educational Establishment
"University of Educational Management"

(Record № 7 of 22october, 2015)

CONTENTS:

АЛЕЙНІКОВА О. В.  УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ АКТИВАМИ У ПРОЕКТНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

КОЗЛАКОВА Г. О.  МОДЕРНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СЕРГЕЄВА Л. М.  КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ЯК ОЗНАКАПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА

ТИМОШКО Г. М.  УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО  КОЛЕКТИВУ ЗНЗ

РЯБОВА З. В.  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ON-LINE ОПИТУВАНЬ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВО-МОНІТОРИНГОВОГО СУПРОВОДУ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

СІДАНІЧ  І. Л.  УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

ЗАБРОДСЬКА Л. М.  ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ: МІЖНАРОДНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

ЛЯХОЦЬКА Л. Л.  ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ОДАЙСЬКИЙ С. І.  МОДЕРНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ ПТНЗ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ВІНІЧЕНКО А. А.  ВПЛИВ РЕФОРМ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ  ХІХ СТ. НА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ В ДУХОВНИХ СЕМІНАРІЯХ

ВОЄВУТКО Н. Ю.  ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ НА УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ РІВНІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ КІПР

ТУР О. М.  УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ЗНЗ З УПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

РАДИШ О. Ю .  МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ

БАКУМ О. В.  STAŁE UDOSKONALENIE POZYTYWNEJ REPUTACJI PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH JAKO WARUNEK ROZWOJU IMIDŻ-CZYNNIKU

КОЗІЙЧУК О. Г.  ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ  ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

БАЦМАЙ С. А.  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЖІНКИ-КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

БЕРНАЦЬКА Т. М.  ОСНОВНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ВОЛОТОВСЬКА Т. П.  САМОМЕНЕДЖМЕНТ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ОСНОВА ЙОГО САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГОЛЯ Н. Г.  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ КЕРІВНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

КАШУБОВСКА І. С.  KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI BADAWCZYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWO-PEDAGOGICZNYCH

УСАТЕНКО В. М.  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

КУДЛЯК С. М.  ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

СМИРНОВА І. М.  АНАЛІЗ СТАНУ ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

КОНОНЕНКО А.Г  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СЛЮСАРІВ З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ У ПТНЗ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА