НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА СУЧАСНІ ТРЕНДИ»

 

м. Київ, 12–13  листопада  2020  р. 
Державний заклад вищої освіти 
«Університет  менеджменту  освіти»
(м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а) 

 

Установи-організатори:

Національна академія педагогічних  наук України, Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Гуманітарно-природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохова (м. Ченстохова, республіка Польща), Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

 

Організаційний  комітет:

Прізвище, ім'я, 
по батькові

Посада, науковий ступень, вчене звання

Голова оргкомітету

Кириченко Микола Олексійович

Ректор ДЗВО «УМО», член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих

Заступники голови оргкомітету

Віпич-Гавронська Анна

Ректор Гуманітарно-природничого університету ім. Яна Длугоша в Ченстохова (м. Ченстохова, Республіка Польща)

Завалевський Юрій Іванович

Перший заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», доктор педагогічних наук, професор

Отамась Інна Григорівна

Завідувач відділу наукової роботи ДЗВО «УМО», кандидат історичних наук

Члени організаційного комітету

Фещенко Олена Леонідівна

Заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, кандидат економічних наук

Денисова Анастасія Володимирівна

В.о. заступника директора з навчальної роботи, старший викладач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

Савченко Вадим Юрійович

Директор навчально-методичного центру інформаційно-цифрових систем та технологій

Алейніков Дмитро Олександрович

Директор Центру мережевих електронних освітніх ресурсів та наукометрії

Оліфіра Лариса Миколаївна

Заступник директора Центрального інституту післядипломної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Бойченко Оксана Анатоліївна

Завідувач відділу науково-методичного забезпечення відкритої освіти Центрального інституту післядипломної освіти

Ляхоцька Лариса Леонідівна

Професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної освіти,

кандидат педагогічних наук, доцент

Швень Ярослава Леонідівна

Доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти, кандидат психологічних наук, доцент

Зернова Наталія Володимирівна

Методист вищої категорії відділу наукової роботи ДЗВО «УМО»

 

Програмний  комітет:

Прізвище, ім'я, 
по батькові

Посада, науковий ступень, вчене звання

Голова програмного комітету

Спірін Олег Михайлович

Проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «УМО», доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Заступники голови програмного комітету

Маріола Міровська, професор, доктор хабілітований

Завідувачка кафедри соціальної політики, соціальної роботи і туризму Гуманітарно-природничого університету ім. Яна Длугоша в Ченстохова (м. Ченстохова, Республіка Польща)

Романова Ганна Миколаївна

Професор кафедри професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор

Острянська Олена Анатоліївна

Доцент відділу наукової роботи ДЗВО «УМО», кандидат педагогічних наук, доцент

Члени програмного комітету

Сорочан Тамара Михайлівна

Директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «УМО», доктор педагогічних наук, професор

Алейнікова Олена Володимирівна

Директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «УМО», доктор наук з державного управління, професор

Сидоренко Вікторія Вікторівна

Директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО», доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, доцент

Карташова Любов Андріївна

Заступник директора з дистанційного навчання Центрального інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор

Бондарчук Олена Іванівна

Завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти, доктор психологічних наук, професор

Ілляхова Марина Володимирівна

Доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти, кандидат філософських наук, доцент

 

Касьян Сергій Петрович

Завідувач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної освіти, кандидат педагогічних наук

Рябова Зоя Вікторівна

Завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор

Петренко Лариса Михайлівна

Професор кафедри професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук

Просіна Ольга Володимирівна

Завідувач кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Скрипник Марина Іванівна

Доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти, кандидат педагогічних наук

Дубініна Оксана Володимирівна

Доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, кандидат педагогічних наук, доцент

Іванова Валентина Василівна

Професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, доктор економічних наук, професор

Приходькіна Наталія Олексіївна

Доцент кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, кандидат педагогічних наук, доцент

Брюховецька Олександра Вікторівна

Професор кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, доктор психологічних наук, доцент

Ковтун Оксана Анатоліївна

Завідувач відділу міжнародного співробітництва ДЗВО «УМО»

Програма конференції:
буде опублікована пізніше

 

Вимоги до оформлення статей 

 

Інформаційний лист