НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА СУЧАСНІ ТРЕНДИ»

 

м. Київ, 12–13  листопада  2020  р. 
Державний заклад вищої освіти 
«Університет  менеджменту  освіти»
(м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а) 

 

Установи-організатори:

Національна академія педагогічних  наук України, Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Гуманітарно-природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохова (м. Ченстохова, республіка Польща), Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

 

Організаційний  комітет:

Прізвище, ім'я, 
по батькові

Посада, науковий ступень, вчене звання

Голова оргкомітету

Кириченко Микола Олексійович

Ректор ДЗВО «УМО», член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих

Заступники голови оргкомітету

Віпич-Гавронська Анна

Ректор Гуманітарно-природничого університету ім. Яна Длугоша в Ченстохова (м. Ченстохова, Республіка Польща)

Завалевський Юрій Іванович

Перший заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», доктор педагогічних наук, професор

Отамась Інна Григорівна

Завідувач відділу наукової роботи ДЗВО «УМО», кандидат історичних наук

Члени організаційного комітету

Фещенко Олена Леонідівна

Заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, кандидат економічних наук

Денисова Анастасія Володимирівна

В.о. заступника директора з навчальної роботи, старший викладач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

Савченко Вадим Юрійович

Директор навчально-методичного центру інформаційно-цифрових систем та технологій

Алейніков Дмитро Олександрович

Директор Центру мережевих електронних освітніх ресурсів та наукометрії

Оліфіра Лариса Миколаївна

Заступник директора Центрального інституту післядипломної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Бойченко Оксана Анатоліївна

Завідувач відділу науково-методичного забезпечення відкритої освіти Центрального інституту післядипломної освіти

Ляхоцька Лариса Леонідівна

Професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної освіти,

кандидат педагогічних наук, доцент

Швень Ярослава Леонідівна

Доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти, кандидат психологічних наук, доцент

Зернова Наталія Володимирівна

Методист вищої категорії відділу наукової роботи ДЗВО «УМО»

 

Програма конференції 

Вимоги до оформлення статей 

Інформаційний лист

Збірник матеріалів конференції