В ННІМП відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

В ННІМП відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

24 лютого 2021 року відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня,  спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент організації і адміністрування» (за видами економічної діяльності), денної форми навчання групи МОБМ-19-Д1 на платформі ZOOM.

Екзаменаційна комісія працювала під головуванням Ірини Василівни Саух, професора кафедри економіки, менеджменту і маркетингу Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктора економічних наук, професора.

З вітальним словом виступила директорка Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО "УМО" Рожнова Тетяна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, яка побожала всім присутнім плідної роботи та успішних результатів.

Усі кваліфікаційні роботи були підготовлені відповідно до вимог чинного законодавства, з використанням сучасних інформаційних технологій, презентаційних матеріалів, жвавих дискусій з проблем менеджменту і адміністрування.

Результати захисту кваліфікаційних робіт показали, що науково-педагогічний склад кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» готує висококваліфікованих магістрів спеціальності 073 «Менеджмент», які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками.

Вітаємо колег та здобувачів вищої освіти з успішним захистом кваліфікаційних робіт і бажаємо магістрам успішної карєри у майбутній професійній діяльності!