У БІНПО ВІДБУВСЯ LARGE WORKSHOP: «МЕХАНІЗМИ ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙ, ІНВЕСТИЦІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТУ: ДОСВІД ЗВО ТА ЗП(ПТО) ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА МАЙБУТНЄ»

У БІНПО ВІДБУВСЯ LARGE WORKSHOP: «МЕХАНІЗМИ ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙ, ІНВЕСТИЦІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТУ: ДОСВІД ЗВО ТА ЗП(ПТО) ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА МАЙБУТНЄ»

25 листопада 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбувсяLarge Workshop: «Механізми трансферу інновацій, інвестицій та технологій в освіту: досвід ЗВО та ЗП (ПТО) під час воєнного стану та перспективи на майбутнє».

Захід проводився в рамках Тринадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» та Чотирнадцятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті». Організовує та проводить виставкукомпанія «Виставковий Світ» за інформаційної та методично-організаційної підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». Упродовж трьох днів роботи виставки було проведено більше 60 заходів, що охопили сферу дошкільної, загальної середньої, професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти.

Модераторами заходу виступили  8 науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти: Вікторія Сидоренко, докторка педагогічних наук, директорка, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, з науковою доповіддю: «Трендвотчінг ринку праці у сфері професійної освіти: тенденції, драйвери розвитку, прогнози»; Лідія Горошкова, докторка економічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, із науковою доповіддю: «Освіта і ринок праці в умовах війни та повоєнного відновлення України»; Андрій Єрмоленко, кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, із науковою доповіддю: «Освітнє середовище та ринок праці: сучасні тенденції і трансформації в умовах воєнного стану»; Володимир Мандрагеля, доктор філософських наук, професор кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін: «Вплив війни в Україні на глобальний, європейський та вітчизняний ринки праці»; Олена Юденкова, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, із науковою доповіддю: «Сучасні реалії та перспективи повоєнного відновлення діяльності закладів професійної освіти»; Володимир Кулішов, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, із науковою доповіддю: «Ринок праці і запити роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»; Наталія Торба, кандидатка психологічних, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, із науковою доповіддю: «Ринок праці і запити роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальністю 053 «Психологія»; Андрій Геревенко, старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, із науковою доповіддю: «Краудсорсінг: стартапи, грантова та проєктна діяльність в системі професійної освіти».

У своїх виступах модератори продемонстрували широку обізнаність реальної ситуації ринку праці, дослідили його зміни в умовах воєнного стану та вимушеного переселення робочої сили та представили перспективи трансформацій науки та освіти в умовах повоєнного відновлення України.