У БІНПО ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У БІНПО ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

27 cічня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулося перше у 2023 році засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. Засідання відбулось у змішаному форматі.

Участь у засіданні Ради з якості взяли 11 науково-педагогічних працівників БІНПО та 2 представники Колегії студентського самоврядування.

Під головуванням Володимира Кулішова, завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидата педагогічних наук,розглянуто питання порядку денного:

1. Про розвиток системи неформальної освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти.

2. Про підготовку студентів БІНПО до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей.

3. Про підготовку до громадського обговорення освітньо-професійних програм «Управління навчальним закладом» та «Адміністративний менеджмент» за спеціальністю 073 Менеджмент для підготовки здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

4. Забезпечення набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям ОП.

5. Види підтримки здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП.

Володимир Кулішов під час розгляду питання «Про розвиток системи неформальної освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти» надав інформацію про організацію системи неформальної освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти, окреслив можливості, які сьогодні існують в Інституті для формування часткових кваліфікацій та професійного розвитку фахівців. Зокрема, відзначив активну участь здобувачів вищої освіти у гостьових лекціях, конференціях, заходах із академічної мобільності, під час участі в яких студенти набувають компетентностей з науково-дослідної діяльності, комунікацій тощо. Запропонував членам Ради ознайомитися і використовувати в професійній діяльності авторські матеріали директорки БІНПО, докторки педагогічних наук, професорки Вікторії Сидоренко, що презентують наскрізні лінії діяльності закладу вищої освіти: «Ілюстративні матеріали Білоцерківського інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України щодо реалізації у 2022 р. заходів Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 роки»; «Ілюстративні матеріали Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України щодо реалізації за період 2020-2022 рр. та у 2022 р. заходів Програми спільної діяльності Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України на 2020-2022 роки».

Лідія Горошкова, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка економічних наук, під час розгляду питання «Про підготовку студентів БІНПО до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей»окреслила основні напрями підготовки студентів БІНПО до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.

Олександр Сумець, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту, доктор економічних наук, звернув увагу присутніх на алгоритм роботи з ключовими стейкголдерами та систему заходів при підготовці до громадського обговорення освітніх програм «Управління навчальним закладом» та «Адміністративний менеджмент».

Гаранти освітніх програм БІНПО Володимир Кулішов (ОПП «Педагогіка вищої школи»), Наталія Торба (ОПП «Психологія»), Олександр Сумець (ОПП «Управління навчальним закладом», «Адміністративний менеджмент») окреслили основні аспекти забезпечення набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок, що відповідають заявленим цілям ОП, та охарактеризували можливості, що сьогодні надаються в БІНПО, для формування та розвитку soft skills.

Члени проєктних груп ОП «Педагогіка вищої школи», «Психологія», «Управління навчальним закладом», «Адміністративний менеджмент» Олена Юденкова, Наталія Торба, Лідія Горошкова презентували особливості організації освітньої діяльності та види підтримки здобувачів вищої освіти в БІНПО в умовах воєнного часу. Лідія Горошкова окреслила переваги використання синхронних та асинхронних технологій під час організації освітнього процесу, активне функціонування скриньки довіри для підтримки здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП.

Члени Ради з якості освіти на основі всебічного обговорення питань порядку денного прийняли конструктивні рішення з питань забезпечення якості освіти та освітньої діяльності Білоцерківського інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України. Щиро дякуємо членам Ради з якості, ключовим стейкголдерам, представникам Колегії студентського самоврядування за плідну роботу та співпрацю!

Бажаємо продуктивної діяльності Раді із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти у 2023 році!