АТЕСТАЦІЯ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ЩОДО ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

АТЕСТАЦІЯ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ЩОДО ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

(ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» І РАДІО «СВОБОДА»)

26 липня 2017 року в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» відбулась чергова атестація осіб, які претендують на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

Метою  атестації  є визначення для державного службовця рівня мовних та комунікативних знань, умінь і навичок для забезпечення видів фахової діяльності, передбачених «Законом про державну службу».

Серед претендентів, які проходили атестацію, – представники Державної фіскальної служби України, Генеральної прокуратури України, інших органів державної виконавчої влади. Були й захисники наших кордонів на Сході України (за збігом обставин їм у цей день вручав нагороди за бойові заслуги перед Вітчизною мер Києва Віталій Кличко).

Усього проходило атестацію 16 осіб.

Склад атестаційної комісі: Сидоренко В.В. – голова атестаційної комісії, кандидат філологічних наук, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих; Діденко Н.Г. - доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державної служби та менеджменту освіти; Швень Я.Л. – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих; Стасюк Н.В. – секретар, старший викладач Навчально-наукового інституту менеджменту та психології.

Атестація складалася з 2-х частин – усного та письмового блоків – і тривала 120 хвилин.

Письмовий модуль атестації передбачав: оцінювання вмінь і навичок претендента орієнтуватися у фаховому тексті; стисло перефразовувати зміст речень, лаконічно формулювати тези, визначати суть і основний зміст документа; перевірку обсягу лексичного запасу та знання фахової термінології, граматичних, орфографічних і пунктуаційних норм української мови; уміння будувати синтаксичні конструкції і визначати відповідність різним комунікативним ситуаціям.Письмовий модуль традиційно включає лексико-граматичний тест і письмове реферування-переказ тексту (юридичний документ, інформаційний лист, офіційна заява, директива тощо).

Мета і завдання усного модуля атестації: виявити вміння і навички вільного володіння українською мовою у сфері усного спілкування на соціокультурні, економічні, політико-правові, організаційно-ділові та інші теми, здатність підготувати усне повідомлення-презентацію на одну з тем, близьких до сфери діяльності державного службовця. Усна частина атестації включала: вступне спілкування на соціокультурні, загальні фахові та актуальні поточні теми (3-5 хв. без попередньої підготовки), ділову розмову у змодельованій ситуації, повідомлення-презентацію на визначену тему.

Учасники атестації виконували лексико-граматичний тест, реферували текст «Основи планування тайм-менеджменту державного службовця», вели ділову розмову у змодельованій ситуації, виступали з повідомленням-презентацією на тему «Україна: шлях до Європи».

Увесь процес атестації фільмували журналісти радіо «Свобода», інтерв’ювали претендентів та членів атестаційної комісії.

Журналісти і держслужбовці зазначили високий рівень проведення атестаціі, систему європейських цінностей, яка сповідується в Університеті менеджменту освіти, професіоналізм і фахову компетентність атестаційної комісії.

Як слушно стверджував німецький філософ Мартін Гайдаґґер, усі шляхи думки загадково ведуть через мову й у мову… Українська мова продовжує консолідувати  та  об’єднувати.

Бажаємо успіхів претендентам на вступ на державну службу!!!

І запрошуємо на наступні сесії в заклад, де панує атмосфера творчості,  доброзичливості,  відкритості  й  прозорості.