CТАРТУВАЛИ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ «РОЗВИТОК Й ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ»

CТАРТУВАЛИ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ «РОЗВИТОК Й ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ»

З 01 липня 2024 року уперше в Україні стартували курси підвищення кваліфікації для посадових осіб органів місцевого самоврядування «Розвиток й популяризація освіти дорослих в Україні». Наразі підвищення кваліфікації проходять посадові особи Київської обласної ради.

Короткострокова програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо розвитку й популяризації освіти дорослих в Україні є спільним проєктом ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, ГС «Українська асоціація освіти дорослих» та DVV International в Україні.

На відкритті програми з вітальним словом виступили: Микола Кириченко, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор філософії, професор, Заслужений працівник освіти України, державний службовець І рангу; Олег Смірнов, кандидат філологічних наук, директор DVV International Ukraine; Тетяна Семенова, доктор філософії у галузі управління, заступник голови Київської обласної ради.

Під час занять на курсах учасники дізнаються більше про організацію навчання та перенавчання дорослих у межах територіальної громади. Вони опанують методи та способи аналізу, оцінки та прийняття управлінських рішень у сфері освіти дорослих. Зокрема у ході підвищення кваліфікації розглядатимуться такі теми, як: історія розвитку системи освіти дорослих в Україні; підвищення обізнаності та поширення інформації про освіту дорослих; зарубіжний досвід розвитку й популяризації системи освіти дорослих; інформаційно-просвітницька робота щодо нормативно-правового забезпечення освіти дорослих; форми організації освіти дорослих; концепція громадянської освіти; зміцнення потенціалу та інновації в організації освіти дорослих; інформаційна робота задля розширення прав і можливостей рівня занятості дорослого населення. А також учасники зможуть дізнатися чимало актуальної інформації щодо ключових трендів і практик у сфері навчання й освіти дорослих. 

Розробники програми: Тамара Сорочан, директор ЦІПО ДЗВО «УМО», доктор педагогічних наук, професор; Тетяна Волотовська, заступник директора ЦІПО ДЗВО «УМО», кандидат педагогічних наук, доцент; Олена Кравченко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «УМО».

Співорганізатори програми: Лариса Лук’янова, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних  наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, голова Громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих»; Олег Смірнов,директор представництва DVV International в Україні, член  Правління Європейської асоціації освіти дорослих (ЄАОД).

Викладачі й тренери програми: історія розвитку системи освіти дорослих в Україні. Підвищення обізнаності та поширення інформації про освіту дорослих – Зоя Рябова, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «УМО»; зміцнення потенціалу та інновації в організації освіти дорослих – Валентина Гладкова, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «УМО»; концепція громадянської освіти. Інформаційна робота задля розширення прав і можливостей рівня занятості дорослого населення – Олена Острянська, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «УМО»; форми організації освіти дорослих – Світлана Нестуля, доктор педагогічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту лідерства ПУЕТ Полтавського університету економіки і торгівлі; зарубіжний досвід розвитку й популяризації системи освіти дорослих. Інформаційно-просвітницька робота щодо нормативно-правового забезпечення освіти дорослих – Вікторія Фургало, керівниця програми проєктів Комунальної установи Інститут міста (Львівська міська рада), засновниця Мережі Центрів Едукації.

Вищезазначені теми є вкрай актуальними для територіальних громад в умовах підвищення зацікавленості дорослих в здобутті освіти та самоосвіти, створення ефективної системи навчання дорослих; розвитку системи валідації неформального та інформального навчання; створення системи провайдерів освіти дорослих тощо.

Географія слухачів курсів підвищення кваліфікації охоплює такі органи публічної влади: Вишгородська районна рада, Вишгородський район, Київська область; Кожанська селищна територіальна громада Фастівського району Київської області; Фастівська міська територіальна громада Київської області; Поліська селищна територіальна громада, Вишгородський район, Київська область; Гатненська сільська рада Київської області.

Учасники заходу, слухачі, викладачі і тренери дякують захисникам і захисницям України за можливість працювати і навчатися. Разом до перемоги!