ДОСТУПНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

ДОСТУПНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

01 лютого 2018 року під головуванням академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України Н.Г. Ничкало відбулося засідання науково-методичної комісії з професійної педагогічки, психології та змісту професійної (професійно-технічної освіти) Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.

На засіданні з вітальним словом виступив президент НАПН  України В.Г. Кремень. 

Заслухано результати дослідно-експериментальної роботи, що здійснюється на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти в різних регіонах України.

Науково-методичний супровід експериментальної роботи всеукраїнського рівня забезпечує Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (8 експериментів) і ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2 експерименти) – науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Л.М. Сергеєва.

Члени науково-методичної комісії відзначили актуальність та високий рівень результативності проведення ІІ етапу експериментальної роботи Всеукраїнського рівня за темою: «Технологія забезпечення доступності освітнього простору професійно-технічного навчального закладу для учнів з порушеннями слуху» на базі Державного навчального закладу «Одеський центр професійно-технічної освіти» – директор С.Б. Сущенко, науковий керівник Л.М. Сергеєва.

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей: всі діти – цінні й активні члени суспільства. Саме професійна (професійно-технічна) освіта дає можливість здобути робітничу професію, яка є затребуваною на ринку праці і є сходинкою до успішної соціалізації та інтеграції у суспільство осіб з особливими освітніми потребами, зокрема з порушеннями слуху.

ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти» забезпечує можливість надавати освіту різним категоріям населення відповідно до їхніх освітніх потреб, здібностей тощо; є провідним закладом професійної освіти, який здійснює ступеневу професійну підготовку кваліфікованих, конкурентоспроможних робітників із 29 технологічно складних професій та надає професійну освіту дітям із особливими освітніми потребами (з порушеннями слуху).

Результати експериментальної роботи дають підстави для подальших пошуків і перспектив впровадження на державному рівні інклюзії, як узаконеної норми навчання дітей з порушеннями слуху.