ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

На загальних зборах Національної академії педагогічних наук України в дистанційному в режимі (19.11.2021), на порядку денному яких відбувся методологічний семінар «Освіта дітей раннього та дошкільного віку в контексті їх безперервного розвитку, завідувачем кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту і психології, професором Іриною Сіданіч було презентовано наукову доповідь на тему «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку: проблеми і перспективи».

У доповіді було проаналізовано проблеми і перспективи духовно-морального виховання дітей дошкільного віку; висвітлено результати роботи кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Університету; наведено ключові напрями професійної діяльності кафедри, які потребують посиленої уваги: розгортання науково-методичного забезпечення дошкільної освіти; підвищення якості професійної підготовки фахівця дошкільної освіти та надання освітніх послуг, які сьогодні користуються попитом.

Професор Ірина Сіданіч зазначила, що проблема науково-методичного забезпечення дошкільної освіти є особливо актуальною із запровадженням різних форм її здобуття. Тому на кафедрі разом із магістрами християнської педагогіки під науковим керівництвом академіка НАПН України А.М. Богуш розроблено зміст парціальної програми «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» та отримано гриф МОН України (рекомендовано МОН України, протокол № 3 засідання комісії Науково-методичної ради з питань освіти МОН України від 18.11.2019 року). Для впровадження навчальної програми «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» у заклади дошкільної освіти кафедрі необхідно було підготувати відповідних фахівців. У зміст освітньо-професійної програми магістратури «Християнська педагогіка» введено навчальні дисципліни «Методика викладання предметів духовно-морального спрямування», «Основи християнської педагогіки», «Християнська етика і мораль», «Теорія християнського навчання і виховання» й інші спецкурси.

У науковій доповіді було презентовано результати розробленого, організованого і впровадженого кафедрою змісту, форм і методів духовно-морального виховання дітей дошкільного віку в практику дошкільної освіти за напрямами: науково-методична і науково-дослідна робота зі здобувачами вищої освіти.

Духовно-моральне виховання на християнських цінностях не суперечить світському, а органічно вплітається в нього, не порушуючи єдності й  цілісності освітнього процесу, оскільки є складником національного виховання. Необхідні нові підходи до формування морального буття молодого покоління, нові методи духовно-морального виховання з урахуванням сучасних вимог.

Доповідь професора Ірини Сіданіч «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку: проблеми і перспективи» було опубліковано у Віснику Національної академії педагогічних наук України, том 3 № 2 (2021): https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/issue/view/5.

Пропонуємо науковцям, здобувачам освіти, освітянам ознайомитися з матеріалами доповіді:
https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/235/285