ФЕНОМЕН АНТОНА МАКАРЕНКА – ПОГЛЯД У СЬОГОДЕННЯ

ФЕНОМЕН АНТОНА МАКАРЕНКА – ПОГЛЯД У СЬОГОДЕННЯ

14 березня 2017 р. у  Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти Університету відбулася тематична зустріч у науково-педагогічній вітальні професійної освіти з нагоди 129-річчя із дня народження видатного українського педагога Антона Семеновича Макаренка.

Автор ідеї та модератор заходу – доктор педагогічних наук, професор Лариса Сергеєва представила учасників – слухачів курсів підвищення кваліфікації за категоріями – заступники директорів ПТНЗ із навчально-виховної роботи і соціальних питань (тьютор-куратор – старший викладач Вікторія Купрієвич), методисти ПТНЗ (тьютор-куратор – старший викладач Вікторія Наумова) та представники Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка: Ольга Щербак, директор, доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України, Віта Данькевич, кандидат педагогічних наук,автор дисертаційного дослідження «Професійний розвиток особистості у педагогічній системі А. С. Макаренка», Ніна Гомеля, кандидат педагогічних наук, голова циклової комісії.

Учасників педагогічних читань привітала Тамара Сорочан, директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Університету, доктор педагогічних наук, професор.

В. данькевич здійснила цілісний аналіз ідей професійного розвитку особистості у педагогічній системі А. Макаренка, суть яких полягає у необхідності зв’язку теорії і практики, а також поєднання навчання та економічно-виробничої діяльності, поєднання когнітивного досвіду та практичних умінь вихованців, необхідності оволодіння кількома професіями; систематизувала ідеї А. Макаренка на основі аксіологічного (виховання почуття обов’язку, честі, гідності, відповідальності, формування якостей професіонала, організатора, господаря, реалізація теорії виховного колективу, виховання розумової, моральної, емоційної, естетичної, фізичної культури; ціннісне ставлення до майбутньої професії), праксеологічного («трудова турбота» у колективній праці, поєднання розумової праці і здобуття кваліфікації, підготовка вихованця до майбутньої професійної (переважно виробничої) діяльності, формування первинних професійних умінь та підходів (на основі сільськогосподарської праці, набуття професійних умінь з кількох спеціальностей, розвиток професіоналізму на виробництві тощо) та психопедагогічних (вплив наставника на вихованця через особистісний приклад, педагогічну майстерність, авторитет; творча реалізація у професійній діяльності, вияв творчої ініціативи, активності; професійний саморозвиток) засад.

У роботі читань взяли участь проректор з наукової роботи, професор  Олена Отич, викладачі Університету - професор Ніна Діденко, доценти Юрій Красильник, Алевтина Молчанова, Лариса Оліфіра, Ольга Пащенко та інші. Учасники   педагогічних    читань   відзначили   досвід   використання   ідей

А. С.Макаренка щодо професійного розвитку особистості у Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка, результати творчого використання ідей професійного розвитку особистості А. С. Макаренка на управлінському, професійно-педагогічному, науково-дослідницькому та особистісному рівнях.